Archýv článků - Květen 2021

KATECHEZE „ROZDĚLOVÁNÍ TĚLA PÁNĚ NA RUKU“

30. 5. 2021 v 21:08

KATECHEZE „ROZDĚLOVÁNÍ TĚLA PÁNĚ NA RUKU“

Chceme využít současného rozvolňování pandemické situace nejen k zopakování či nacvičení techniky, ale především si chceme znovu připomenout dobové souvislosti, vývoj chápání, výzvu II. vatikánského koncilu a návrat „ad fontes“ způsobu tzv. přijímání na ruku. Bude se jednat o 5 katechezí na pokračování do konce školního roku. 1. část 30.5.2021 je připravena ke slavnosti Nejsvětější Trojice. Ostravští salesiáni

1. katecheze: POZNÁNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, KATECHEZE

(Pokračování textu…)

Podněty pro děti na Slavnost Nejsvětější Trojice (30.5.2021)

30. 5. 2021 v 21:50

Slavnost Nejsvětější Trojice

Ježíš je stále s námi. (Mt 28,16 – 20)

(Pokračování textu…)

Inspirace pro dospělé na Slavnost Seslání Ducha svatého (23.5.2021)

22. 5. 2021 v 23:02

8. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (23.5.2021)

 • Vloni 3 měsíce, letos skoro 3x déle
 • Info s hádankou
 • Po pandemii rozdělování Těla Páně na ruku
 • Svatodušní povzbuzení všem, co jsme zváni být „akumulátory“
 • A něco ke křesťanské maturitě 2021 nás všech
 • Pátek 11.6.2021: žehnání nové vitráže nad hlavním vchodem

foto: Duch – hebrejsky Ruah (ženského rodu)

(Pokračování textu…)

Podněty pro děti na Slavnost Seslání Ducha svatého (23.5.2021)

22. 5. 2021 v 23:50

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Ježíš mi dává všechno, co má. (Jan 15,26-27;16,12-15)

(Pokračování textu…)

Inspirace pro dospělé na 7. neděli velikonoční (16.5.2021)

15. 5. 2021 v 22:29

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (16.5.2021)

 • Příprava na neděli: Jan 17 (Ježíšova velekněžská modlitba)
 • Jak skloubit jednotu s růzností
 • Svatodušní svátky – POTVRZENO

foto: další výlet páně Broučka do (před)minulého století

(Pokračování textu…)

Podněty pro děti na 7. neděli velikonoční

15. 5. 2021 v 18:03

7. neděle velikonoční (16. 5. 2021)

Kartička 39: Bůh bere vážně mé modlitby. (J 17,11b-19)

(Pokračování textu…)

Inspirace pro dospělé na 6. neděli velikonoční (9.5.2021)

8. 5. 2021 v 22:21

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9.5.2021)

 • Příprava na neděli: Jan 15,9-17
 • 2. neděle v květnu – svátek matek
 • Nanebiskrytí nebo donebezmizení
 • Pozvání ke společné svatodušní novéně
 • Duchovní obnova – plán 22.5.

foto: Bůh odpouští vždycky, člověk někdy, příroda nikdy

(Pokračování textu…)

Inspirace pro dospělé na 5. neděli velikonoční (2.5.2021)

1. 5. 2021 v 11:32

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (2.5.2021)

 • Josefský máj
 • Ohlédnutí nejen za Online-mšemi
 • Příprava na neděli: Jan 15,1-8
 • Duchovní obnova – plán 22.5.

foto: z čeho je ten eucharistický stůl vyroben?

(Pokračování textu…)

Podněty pro děti na 5. neděli velikonoční ( 2.5.2021)

1. 5. 2021 v 11:38

Chci všechno dělat s Ježíšem – Kartička 37 – Myšlenka: ČISTOTA

Ježíš dnes o sobě říká, že je vinný kmen. A my jsme ratolesti – větvičky, které vyrůstají z tohoto kmene. A co roste na větičkách? Listí a ovoce. Od nás se očekává, že poneseme ovoce – ovoce obyvatel Božího království. Jak už jsme o tom letos mnohokrát mluvili.

(Pokračování textu…)
53 queries in 0,910 seconds. From 44.200.140.218