Podněty pro děti na 5. neděli velikonoční ( 2.5.2021)

Vyvěšeno: 1. 5. 2021 v 11:38
Card image cap

Chci všechno dělat s Ježíšem – Kartička 37 – Myšlenka: ČISTOTA

Ježíš dnes o sobě říká, že je vinný kmen. A my jsme ratolesti – větvičky, které vyrůstají z tohoto kmene. A co roste na větičkách? Listí a ovoce. Od nás se očekává, že poneseme ovoce – ovoce obyvatel Božího království. Jak už jsme o tom letos mnohokrát mluvili.

Ale ještě předtím Ježíš mluví o jednom kroku. Než se strom zazelená, je třeba jej očistit od těch špatných, vadných částí, aby tam nezavazeli. A nám, svým učedníkům, Ježíš říká, že my už čistí jsme. Díky tomu, že nasloucháme jeho slovům, přemýšlíme o nich a snažíme se je žít ve svých životech. Jenomže je potřeba dávat pozor na to, abychom se nezkazili, abychom zůstávali čistými. To znamená, že si máme v sobě chránit čisté myšlenky. To jsou takové myšlenky, které vedou k dobru. A máme od sebe odhazovat nečisté myšlenky – to jsou ty, které mně odvádějí od toho, co je dobré. A jak na to? Návod je jednoduchý a máte jej napsaný na kartičce: Všechno budeme dělat s Ježíšem. S vědomím, že on je tady se mnou a zajímá se o to, co dělám. Čím víc budu takto všechno dělat, tím lepší budou i myšlenky, které mě budou napadat, a tím lepší bude i moje chování, můj život tak ponese ovoce.

A pro vás, děti, je tu úkol: Po modlitbě s mámou a tátou vymysli 5 nápadů, jak můžeš někomu pomoci nebo udělat radost.:)

Ti, co rádi malují, mohou nakreslit 5 symbolů (obrázků)-podle svých pěti nápadů.

51 queries in 0,614 seconds. From 44.201.97.224