Inspirace pro dospělé na Slavnost Seslání Ducha svatého (23.5.2021)

Vyvěšeno: 22. 5. 2021 v 23:02
Card image cap

8. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (23.5.2021)

  • Vloni 3 měsíce, letos skoro 3x déle
  • Info s hádankou
  • Po pandemii rozdělování Těla Páně na ruku
  • Svatodušní povzbuzení všem, co jsme zváni být „akumulátory“
  • A něco ke křesťanské maturitě 2021 nás všech
  • Pátek 11.6.2021: žehnání nové vitráže nad hlavním vchodem

foto: Duch – hebrejsky Ruah (ženského rodu)

Vloni 3 měsíce, letos skoro 3x déle

Kdyby se mě někdo na začátku října zeptal, na jak dlouho to zas vidím, řekl bych „dobrá příprava na svátky“ a myslel jsem tím do Vánoc. Že to potrvá přes druhé Velikonoce, jsme netušili nikdo. A tak nakonec to jsou svátky Svatodušní. „Nedělní slovo trochu jinak“ se za tu dobu proměnilo na „Inspiraci pro dospělé“ na příslušnou neděli. Snad opravdu došlo k alespoň dílčímu „in-spiro“ neboli „vdechnutí“ nejen toho člověčího, ale i božského. Stojí před námi výzva k reflektování všeho, co jsme za tu dobu prožili:

Co ti koronavirus vzal?
Co ti koronavirus dal?
Co nového jsi za tu dobu objevil?
Čemu novému ses v té době naučil?

Duch svatý na apoštoly sestoupil při židovském svátku Šavuo´t, kdy Židé děkovali nejen za úrodu, ale i za dar Smlouvy. Šavu´ot totiž znamená 7 týdnů, kdy putovali z Egypta pod Sinaj. Jestliže si o Velikonocích připomínají fyzické vysvobození z otroctví, pak Šavuo´t znamená vysvobození duchovní. Právě darování Tóry Hospodinem a její přijetí Izraelity uzavírá Smlouvu, v níž spočívá vyvolení tohoto národa. A jak přitom hřmělo, tak i sestoupení Ducha na apoštoly bylo provázeno hukotem větru. Křesťané zvláště o svatodušních svátcích prosí „přijď, Duchu svatý“, ale on už přišel!!! Teď jde jen o to, abychom mu dali ve svém životě prostor. Židé nám mohou být příkladem ve své snaze porozumět si s Hospodinem a Smlouva-Tóra je pro ně nade vše. Více na https://vltava.rozhlas.cz/zidovsky-rok-a-jeho-svatky-811-savuot-8009679. K myšlenkám P. Libora Botka ze sobotní duchovní obnovy se můžeme vrátit.

Zájemcům o Poznámky na neděli od Václava Vacka (https://letohrad.farnost.cz/) a o Nedělní kázání od Josefa Kordíka (https://farnost-zeleznice.webnode.cz/) mohu poskytnout bližší informace osobně. Nedělní promluvy od Tomáše Halíka jsou aktualizovány na http://www.farnostsalvator.cz/. Několikrát jsme si opakovali: Pán Bůh s námi u nás doma není o nic méně, než v kostele. Mějte se hezky a místo napřečtenou už nashledanou.

Info s hádankou

Celý letošní rok po kapkách děkujeme za 30 let od obnovy salesiánského díla v Ostravě a o staviteli ostravského Boska byl napsán nový životopis Život v mlýnském kole aneb Kardinální případ Trochta. Když už jeho kanonizace nepatří mezi priority provincie, děkujeme autorovi, radujeme z jeho počinu a těšíme se na četbu.

Ačkoli předseda ČBK, arcibiskup Graubner, vyzval paní Lipovskou k abdikaci, kardinál Duka ji nadále podporuje. Jak tomu rozumíte?
Nejvyšší státní zástupce rezignuje pod tlakem ministryně spravedlnosti Benešové. Uklidňuje vás to nebo znepokojuje?
A do třetice: Vláda chce dozorce nad tajnými službami udělat z lidí hradu, např. Cyril Svoboda, který slavil výročí propagandistické televize s Putinem, nebo Václav Pelikán, šéf legislativy Miloše Zemana, který na BIS útočí. Co na to říkáte?
Připomeňme si slova německého pastora, Martina Niemöllera, významného odpůrce nacismu:
„Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem – nebyl jsem přece komunista.
Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem – nebyl jsem přece sociální demokrat.
Když přišli pro odboráře, mlčel jsem – nebyl jsem přece odborář.
Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat.“

Možná bychom to teď mohli upgradeovat takto: „Když kupovali média, útočili na novináře, snažili se ovládnout televizní a rozhlasové rady, šířili fake-news, …, mlčel jsem – nebyl jsem přece novinář.“

Salesiáni v Kobylisích, Žabinách i na Čtyráku sází stromy pro lepší životní prostředí. Snad se i v Ostravě podaří získat podporu na zlepšení exteriéru před kostelem, i když pro větší výsadbu zeleně jsme se už v 90. letech neprozřetelně vzdali pozemků ve prospěch města. Snad se pěstitelsky zadaří aspoň v Hodoňkách.

Hádanka: „Víme, že u Svatého stolce se spiritualitě vede už léta velmi špatně, že se tu porušují Boží příkazy a ve všem tu vlastně nastal rozvrat. Není divu, že se nám tato nemoc rozšířila z hlavy do celého těla, tedy že se od papežů přenesla i na nižší duchovenstvo. My všichni – vysoce postavení církevní hodnostáři i prostí klerikové – jsme se odchýlili, každý si hleděl pouze své vlastní cesty a už dlouho zde není byť jen jediný člověk, který by konal dobro.“ Kdy a kdo to asi řekl? (nejprve zkuste hádat, až pak tajenka v závěru dnešního článku).

Několikaměsíční úprava knihovny se chýlí ke konci. Snad další kapka k 30. výročí obnovy díla kápne do prázdnin. Dík za trpělivost.

Po pandemii rozdělování Těla Páně na ruku

Do konce školního roku jste zváni na nedělní bohoslužby v 8 i v 9:30 a v 17:30 hod. V promluvách nebudeme věnovat mnoho času výkladu biblických textů, ale mimořádně tématu „VÝZNAM ROZDĚLOVÁNÍ EUCHARISTIE NA RUKU“. Budeme čerpat z myšlenek našich biskupů, které nám nabídli již v r. 1996, ale za dobu 25 let se již na jejich poselství mnohde zapomnělo. Anebo ani nebylo na co zapomenout, protože věřící s tím nebyli ani seznámeni. Před pandemií to byl dost velký problém a byla by škoda v nastávajícím „posthygienickém“ období nostalgii po starém probouzet. Více při nedělním křesťanském vzdělávání.

Svatodušní povzbuzení všem, co jsme zváni být „akumulátory“

P. Jan Rybář „akumulátorům“

A něco ke křesťanské maturitě 2021 nás všech

P. doc. Michal Kaplánek, SDB: Změní se něco v našich farnostech?

Pátek 11.6.2021: žehnání nové vitráže nad hlavním vchodem

Slíbená tajenka: Jeden si původně myslel, že to napsal někdo z okruhu arcibiskupa Bezáka o finančních a sexuálních skandálech, ale byl to papež Hadrián VI. r.1522. O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova srdečně zveme k Večeři Páně s biskupem Martinem v 16:30 hod. Těší se na Vás už naživo Vaši salesiáni.

49 queries in 0,875 seconds. From 44.200.140.218