Archýv článků - Leden 2021

Inspirace pro dospělé na 4. neděli v mezidobí (31.1.2021)

30. 1. 2021 v 20:30

„BYL ČLOVĚK POSLANÝ OD BOHA, JMENOVAL SE JAN…“ (Jan 1,6)

… Jan Bosco + Jan Rybář (31.1.2021)

 • Jan Bosco
 • Na Hromnice se definitivně loučíme s Vánocemi.
 • Jan Rybář
 • Nové podobenství: Jezdit na běžkách je možné…

foto: Jan Rybář s Aťou Mandlem, vzácným přítelem-knězem, kterého komunisté strašlivě mučili

(Pokračování textu…)

Inspirace pro děti na 3. neděli v mezidobí (24.1.2021)

23. 1. 2021 v 17:51

Kartička 23: Patřím do Ježíšova týmu. (Mk 1,14-20)

Myšlenka: FARNOST – JEŽÍŠŮV TÝM

Slova svatého evangelia podle Marka.

Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: “Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“

(Pokračování textu…)

Inspirace pro dospělé na 3. neděli v mezidobí (24.1.2021)

23. 1. 2021 v 09:49

„BOŽE, DĚKUJI, ŽE BEZ NÁS NEMŮŽEŠ BÝT.“ (z nové „Korunky“)

Franta a Jenda – učitelé laskavosti (24.1.2021)

 • Doctor divini amoris č.1
 • Doctor divini amoris č.2 a pozvání k nedělní eucharistii

foto: P. Jan Rybář (†14.1.2021)

(Pokračování textu…)

„ŽIVOT MÁ PŘEDNOST PŘED KODEXEM.“

17. 1. 2021 v 16:40

(biskup Felix Davídek)

Staříček, Red, Felix a Jeníček (17.1.2021)

 • Servus Dei è Venerabilis
 • Vzpomínka na skauta Reda
 • 100* biskupa Felixe Davídka
 • P. Jan Rybář zesnul
 • Závěrem

foto: P. Jan Rybář (†14.1.2021) u hrobu biskupa Felixe Davídka

(Pokračování textu…)

2.neděle v mezidobí – pro děti

17. 1. 2021 v 16:56

Minule jsme slyšeli o tom, jak Jan Křtitel pokřtil Pána Ježíše. Za nějakou dobu byl Jan Křtitel se svými dvěma učedníky. Učedník je něco jako žák. Stejně jako se děti ve škole učí věci potřebné pro život, tak Jan učil své učedníky, jak mají prožívat svůj život, aby se to líbilo Pánu Bohu. A když tam tak spolu byli, šel kolem Pán Ježíš. Jan na to své učedníky upozornil a řekl jim: „Podívejte se, Pán Ježíš jde zrovna kolem! On je tím, kdo nás k Bohu dovede nejlépe.“

(Pokračování textu…)

Přihlašování na nedělní bohoslužby

10. 1. 2021 v 14:38

V rámci stávajících pravidel PSA je nutné se přihlašovat na bohoslužby.

(Pokračování textu…)

Svátek křtu Páně

9. 1. 2021 v 22:22

Dnes jsme četli o tom, jak Pán Ježíš přichází k řece Jordánu. Tam křtil ty, kteří přišli, jeho bratranec Jan. Říkali mu proto Jan Křtitel. Ježíš za ním přišel, aby se nechal pokřtít. Jan se tomu podivil, protože věděl, že Pán Ježíš nikdy nic špatného neudělal! Ježíš jej ale přesvědčil, že je to vůle jeho Otce.

(Pokračování textu…)

VNÁŠET BOŽÍ SLOVO DO SVĚTA

2. 1. 2021 v 22:05

Milé princezny a stateční rytířové Božího království,
dnes se z evangelia dozvídáme o tom, že Boha nikdy nikdo neviděl. Ale jeho Syn, Ježíš, ho zná velmi dobře. Protože dřív než se narodil, tak v nebi s Bohem žil. Na zemi pak celý svůj život vyprávěl o Bohu, o Božím království a o životě v něm. Díky němu víme, že Boží království je to nejlepší, co může být.

(Pokračování textu…)

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

2. 1. 2021 v 22:05

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než byl počat v mateřském lůně.

(Pokračování textu…)
58 queries in 0,524 seconds. From 3.235.172.123