„ŽIVOT MÁ PŘEDNOST PŘED KODEXEM.“

Vyvěšeno: 17. 1. 2021 v 16:40
Card image cap

(biskup Felix Davídek)

Staříček, Red, Felix a Jeníček (17.1.2021)

  • Servus Dei è Venerabilis
  • Vzpomínka na skauta Reda
  • 100* biskupa Felixe Davídka
  • P. Jan Rybář zesnul
  • Závěrem

foto: P. Jan Rybář (†14.1.2021) u hrobu biskupa Felixe Davídka

po 3 týdnech odmlky – snad ale nebyla nouze

Servus Dei è Venerabilis

Tuto neděli 17.1.2021 si připomeneme výročí úmrtí prvního českého salesiána, služebníka Božího, P. Ignáce Stuchlého, který byl těsně před Vánocemi prohlášen ctihodným. Při této příležitosti bude v Brně-Žabovřeskách v salesiánské kapli v 9 hod. slavit eucharistii provinciál salesiánů P. Martin Hobza. K živému přenosu mše svaté se můžete připojit na YouTube kanálu Salesiáni Žabovřesky. Mše bude přenášena také na radiu Proglas. Večer v 18 hod. bude Martin Hobza slavit eucharistii také na TV Noe.

Vzpomínka na skauta Reda

26.12.2020 zemřel Václav Hurník. „Jak jsem Václava Hurníka, skautskou přezdívkou Red, poznal, byl to neúnavný pracant i ve skautském hnutí. V lásce měl zejména tábornickou praxi a rukodělky. Vymyslel a připravil návody například na lavičky vlastní konstrukce, shromažďoval další tipy na nejrůznější stavby od táborových oltářů přes kuchyně až po čestné stožárové kouty. Nezůstal jen u teorie. Pro třebíčské skauty například postavil lavičky kolem táborového kruhu. Jak se s láskou staral o dřevo, staral se i o skauty v Moravských Budějovicích. Pomáhal, vzdělával a hlavně naslouchal. Red dobře věděl, že když chce „rozdávat“, musí umět i čerpat. Absolvoval mnoho skautských kurzů včetně dvou nejprestižnějších instruktorských lesních škol. Redův legendární „tiskový apoštolát“ se týkal také skautské literatury. Skautské vedoucí zásoboval metodickými a tábornickými příručkami, tipy pro zajímavou rukodělnou činnost. Díky němu se zachoval také soubor webových textů o přírodě, skautingu a víře z pera skautského spisovatele Petra Hájka. Odměnou za Redovu píli bylo vydání knihy. Když odcházel do Ostravy-Heřmanic, rozdal své skautské věci členům a vedoucím ve středisku Moravské Budějovice s poznámkou, že si nepotřebuje budovat muzeum a my to aspoň využijeme. Při našich rozmluvách často opakoval, že skauting považuje za skvělý prostředek pro mládež jak žít život v duchu křesťanství. A já nyní dodávám, že to je zásluhou takových lidí, jako byl Red.“ Petr Beránek – Vlk, z Moravských Budějovic

100* biskupa Felixe Davídka

12.1.2021 uplynulo 100 let od narození Felixe Davídka – tajného biskupa. Odvážně jej připomněl Cyrilometodějský kalendář na čtení v lednové rubrice, Katolický týdeník č.2 v Perspektivách. P. Jan Rybář o něm ještě stihl před svou smrtí napsat: „Už od mládí nesnášel katolické zápecnictví. Ihned po svém kněžském svěcení 1945 zahájil intelektuální činnost, což se mu po únoru 1948 krutě vymstilo. Byl odsouzen na 24 let, z nichž 14 odseděl.“ Celý život, co si pamatuji, se modlíme za nové kněze… a žádný výsledek! Protože je nutno nejen se modlit, ale i jednat. „Davídek nemluvil o reformách, ale konal. Odvážně, rozhodně, riskantně.“ Opřel se o „mexické“ fakulty, o situaci v prvních staletích církve, o listy apoštola Pavla (1Tim 3,2-5 a Tit 1,5-9) o svěcení zralých mužů ke kněžství. Několik desítek vysvěcených kněží z lidu a setřel tak rozdíl mezi klerikální a „laickou“ církví. Nečekal, kdo za ním přijde. Jako Ježíš i on ukázal prstem – „ty“ a „ty“ – pojďte! Jel na plný plyn v protisměru a malodušní se křižovali. „Vysvětil desítky otců rodin na kněze, proti vůli svých spolupracovníků i 5 žen. Stal se vůdčí osobností skryté církve u nás. Zemřel vyčerpáním r. 1988 v Brně.“ Za totality jej komunisté považovali za blázna, podobně kněžími „po r.1989 byl prohlašován za blázna a přes jistou snahu kardinálů Špidlíka i Duky bylo jeho stádečko rozprášeno. Bohužel, i v církvi nepřevažuje elita, ale průměr…“ Ostatně nebyl první, Kristu Pánu se to poštěstilo také. Nedávno vyšel rozhovor s jeho nejbližší spolupracovnicí, paní Ludmilou Javorovou. Letos o Vánocích uplynulo 50 let, co ji Felix vysvětil na kněze. Ne – prosím – nechytejte se za hlavu. Bylo to na základě jeho poctivého hledání a zkušeností, mj. z komunistického žaláře. Za palcový titulek posledního KT „Větší role žen v církvi – služba lektora a akolyty se rozšiřuje na ženy, rozhodl Svatý otec…“ se trochu stydím a trochu je mi smutno. Spíše bychom se měli omluvit, že nám to trvá tak dlouho, a sjednat nápravu. V židenické farnosti paní Javorová mnoho let vedla lektory. „Papež František říká, že kněží mají strach z evangelia, a proto sahají po církevním právu. Platí to tedy bohužel i o něm. Proč nedá příklad a nevztáhne ruce na poctivé katolické táty (mámy) rodin? Církevní právo se rádo cpe všude mezi Boha ačlověka (Lk23). V dějinách církve nebylo a asi ani nebude biskupa tak odvážného, rozvážného, rozhodného a riskujícího, jako byl náš Felix.“ A tak jsem se zastavil v Tuřanech na hřbitově zapálit svíčku. Na jeho náhrobku čtu závěrečné věty Bible: „Hle, přijdu brzo!“ – „Ach, ano, Pane Ježíši, přijď.“ (Zj 22,20)

P. Jan Rybář zesnul

Před rokem a půl stál u toho hrobu P. Jan Rybář. Když jsem tam stál toto pondělí já, netušil jsem, že Ježíš přichází, že je tak blízko. Jenda říkával: „Já věřím, že přeskočí jiskra. Pozor: to vím, protože Kristus se ukáže ve slávě.“

Závěrem Původně se mi už nechtělo nic přidávat, abych předchozí neshodil, ale nakonec jsem si nechal doporučit, abych ještě doplnil aktuální informaci od jedné rodiny ze Slovácka, že i tam se již pustili do výroby vakcíny. Foto pochází z blíže neurčené hornaté oblasti Moravského Slovácka a laborantka na něm sleduje parametry procesu výroby. Jiří Veselý

50 queries in 0,913 seconds. From 44.200.140.218