Inspirace pro děti na 3. neděli v mezidobí (24.1.2021)

Vyvěšeno: 23. 1. 2021 v 17:51
Card image cap

Kartička 23: Patřím do Ježíšova týmu. (Mk 1,14-20)

Myšlenka: FARNOST – JEŽÍŠŮV TÝM

Slova svatého evangelia podle Marka.

Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: “Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“

Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“ Ihned nechali sítě a následovali ho.
Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.

Minulý týden jsme si povídali o tom, jak Ondřej a Jan přiběhli k Pánu Ježíši a chtěli mu být nablízku.

Dnes jsme slyšeli o tom, že Ježíš začíná své působení na zemi a k tomu potřebuje tým, který by mu pomáhal. Jako první do tohoto týmu si vybírá právě Ondřeje a Jana a jejich bratry Petra a Jakuba.

A víte, že do tohoto týmu si vybral také každého z vás? Když jste ještě nebyli na světě, Bůh na vás už myslel a říkal si třeba: zítra stvořím „Toníka“ (…doplňte jména vašich dětí) a ten bude patřit do týmu mého Syna Ježíše. Teď jej pošlu do rodiny Novákovy (…příjmení vaší rodiny), tak se narodí paní Novákové a v této rodině bude vyrůstat. A dál a dál Bůh vytvářel pro vás svůj plán. A v tomto plánu je, že všichni patříme do týmu jeho Syna. A tím pádem patříme do společného týmu, my všichni, kteří chodíme do kostela a potkáváme se při mši svaté, my všichni z naší farnosti a vůbec se všemi pokřtěnými lidmi na celé zemi.

A když patříme do stejného týmu, znamená to, že bychom se měli k sobě chovat hezky a vzájemně si pomáhat. A můžeme pomáhat i ve své farnosti. Kluci možná umí ministrovat a tak pomáhat při mši knězi. Některé holčičky možná hezky zpívají a mohou pomoct při zpěvu ve schole. Někdo pomáhá v kostele číst, uklízet anebo vyrábět výzdobu. Každý z našeho týmu se může zapojit!

Pokuste se nakreslit některé lidi z kostela, které si pamatujete? Nebo někoho ze svých kamarádů z kostela? Zkuste nakreslit někoho, kdo umí při mši sv. pomáhat…

49 queries in 0,791 seconds. From 44.200.140.218