Svátek křtu Páně

Vyvěšeno: 9. 1. 2021 v 22:22
Card image cap

Dnes jsme četli o tom, jak Pán Ježíš přichází k řece Jordánu. Tam křtil ty, kteří přišli, jeho bratranec Jan. Říkali mu proto Jan Křtitel. Ježíš za ním přišel, aby se nechal pokřtít. Jan se tomu podivil, protože věděl, že Pán Ježíš nikdy nic špatného neudělal! Ježíš jej ale přesvědčil, že je to vůle jeho Otce.

Jan ho tedy poslechl, a když Ježíše pokřtil, stalo se, děti, něco úžasného…

Z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení!“ a zářivě bílá holubice (Duch svatý) se snesl na Ježíše.

            A tak víme, že Pán Ježíš je Syn Boží a Bůh Otec, Tatínek ho miluje.

I nás Bůh miluje a stará se o nás. A  od té doby, kdykoliv je někdo pokřtěný, Bůh mu řekne: ty jsi můj milovaný syn nebo ty jsi má milovaná dcera.

            Od té chvíle nejsme nikdy sami, protože patříme do velké rodiny Božích dětí, které se říká církev. A proto si to tento týden v srdci připomeneme před začátkem mše svaté.

55 queries in 0,616 seconds. From 3.235.172.123