VNÁŠET BOŽÍ SLOVO DO SVĚTA

Vyvěšeno: 2. 1. 2021 v 22:05
Card image cap

Milé princezny a stateční rytířové Božího království,
dnes se z evangelia dozvídáme o tom, že Boha nikdy nikdo neviděl. Ale jeho Syn, Ježíš, ho zná velmi dobře. Protože dřív než se narodil, tak v nebi s Bohem žil. Na zemi pak celý svůj život vyprávěl o Bohu, o Božím království a o životě v něm. Díky němu víme, že Boží království je to nejlepší, co může být.

Vyprávíte někdy o vašem tatínkovi nebo domově třeba paní učitelce anebo svým kamarádům? Já a ano a myslím, že to dělám proto, že mám tatínka ráda a chci, aby ho znali i všichni ostatní. A tak stejně Pán Ježíš než po svém zmrtvýchvstání vystoupil k Bohu do nebe, pověřil své přátele, aby o něm vyprávěli všude, kam přijdou, aby díky jejich svědectví mohl být i on mezi lidmi na zemi.
Těmito Ježíšovými přáteli jsou dnes například katechetky, vaši rodiče nebo babičky a dědečkové, kteří vás učí znát Pána Ježíše. A takovým kamarádem Ježíše může být každý z vás. Vy sice nikoho o Ježíši zatím neučíte, ale tím jak se chováte, ukazujete lidem kolem sebe, jací jsou křesťané a jaký je i Bůh. A takové dobré svědectví života je dokonce důležitější než mluvit o Bohu jenom slovy. (Viz myšlenka k 3. plakátu)
Na obrázku máte nápis: „Ježíš přišel na tuto zem a chce být s námi.“ Ale pamatujte si, že chce být i s vašimi spolužáky díky vašemu úsměvu, pozdravu nebo pomoci.
Mám pro vás ještě takový malý úkol: Zkuste říct mamince nebo tatínkovi něco co víte o Pánu Bohu (Ježíši) anebo co se vám na něm líbí.

49 queries in 0,901 seconds. From 44.200.140.218