Archýv článků - Květen 2020

SLOVO MŮŽE BÝT DUCHA-PLNÉ NEBO …

31. 5. 2020 v 12:27

Slavnost Seslání Ducha svatého (31.5.2020)

 • Příprava na nedělní liturgii Slova
 • Babylonská věž   X   Svatodušní porozumění
 • Radost Otce a Syna
(Pokračování textu…)

SLOVA: SLÁVA, POZNÁNÍ, JEDNOTA

23. 5. 2020 v 23:44

7. neděle velikonoční (24.5.2020)

 • Zprávy (Staré Páky, Zmizení-Skrytí Páně, Marie Pomocnice)
 • Pár poznámek k četbě z Písma
 • Vzdělávám se (Audiovýklad Bible, Už se nám čas krátí, jezuitské moudro)
(Pokračování textu…)

O SLOVU, KTERÉ LZE VYPNOUT, ALE NELZE JE NESLYŠET

16. 5. 2020 v 13:57

(anebo opačně?)


6. neděle velikonoční (17. 5. 2020)

 • Pár poznámek k četbě z Písma
 • Trojmocný máj – Pascha, Letnice, Maria. (A co koronavir?)
 • Víc času nám dej
(Pokračování textu…)

SLOVO SE STALO – ABY NEZŮSTALO JEN U SLOV

8. 5. 2020 v 21:06

aneb poslední šance, než budeme „muset“ do kostela

5. neděle velikonoční (10.5.2020)

 • asi poslední neděle, než vezmeme kostely útokem
 • rekapitulace
 • prosba: pojďme se pokusit o malou domácí slavnost Vzkříšení

foto: sledování on-line přenosu – tak TAKHLE tuto neděli NE

(Pokračování textu…)

5. neděle velikonoční

7. 5. 2020 v 14:44

Milé děti a milí rodiče,

minulou neděli jsme si povídali o tom, že Pán Ježíš je dobrý pastýř a že se o nás stará a má nás rád. Mohli jste slyšet pohádku o ovečce a také si zkusit některý z kvízů a vybarvit obrázek dobrého pastýře.

Při dnešní 5. neděli velikonoční si budeme vyprávět o tom, jak si Pán Ježíš s učedníky povídal o nebi a že se tam brzy vydá a bude jim tam držet místo. Apoštolové se sice prvně polekali, že budou sami, ale Pán Ježíš jim poradil, co mají dělat, aby byli v nebi s ním.

Také i nám Pán Ježíš drží místo a dává nám recept, jak s ním být v nebi. Dá se to shrnout do jediné věty: „Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a bližního jako sám sebe.“

Přejeme vám krásnou neděli a těšíme se, že se již brzy uvidíme i v kostele.

4. neděle velikonoční- neděle Dobrého pastýře

2. 5. 2020 v 09:17

Milé děti a milí rodiče,

minule jsme si povídali o tom, jak učedníci při své cestě do Emauz potkali Pána Ježíše. Byli celí překvapení a šťastni, že ho vidí mezi sebou živého. My ale za Pánem Ježíšem nemusíme nikam cestovat. Víme, že on nám jde vstříc a má nás rád jako své přátele.

Dnes při 4. neděli velikonoční si uvědomíme, že Pán Ježíš je nejenom našim přítelem, ale také, že se o nás stará jako dobrý pastýř o své ovce. Proto se také tato neděle jmenuje neděle dobrého pastýře. Pán Ježíš volá na každou ovci jménem a vodí je na dobrou pastvu. Ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím člověkem nepůjdou, protože jeho hlas neznají.

SLOVO O DOBRÉM PASTÝŘI

1. 5. 2020 v 16:52

4. neděle velikonoční (3.5.2020)

 • pokus o reflexi, jak jsem žil v „nouzovém stavu“
 • Dobrý pastýř – píseň z Jizerek
 • květen 2020 s římským biskupem Františkem
(Pokračování textu…)
56 queries in 0,562 seconds. From 162.55.85.229