O SLOVU, KTERÉ LZE VYPNOUT, ALE NELZE JE NESLYŠET

Vyvěšeno: 16. 5. 2020 v 13:57

(anebo opačně?)


6. neděle velikonoční (17. 5. 2020)

  • Pár poznámek k četbě z Písma
  • Trojmocný máj – Pascha, Letnice, Maria. (A co koronavir?)
  • Víc času nám dej

Pár poznámek k četbě z Písma:

Skt 8,5-8.14-17: Po umučení Štěpána začalo pronásledování křesťanů v Jeruzalémě. To však církev nezničilo, ale stalo se příležitostí k šíření evangelia (8,4). Tak např. Filip přinesl radostnou zvěst do Samaří. Ani vyhlášení „nouzového stavu“ nemělo církev zavřít a umlčet, ale mohlo se stát novou příležitostí k šíření nejlepšího návodu na Život. Jak se mi to podařilo? – Přijď, Duchu svatý. – Co mohou znamenat vynechané verše 9-13 v naší situaci?

1Petr 3,15-18: První křesťané v prostředí nepřijetí či posměchu měli být stále připraveni obhájit se před každým, kdo se ptá po důvodech jejich naděje, a to s jemností a skromností. Před námi je snad nejtěžší úkol: být připraven o svém životě víry vyprávět svým nejbližším. Ale ještě předtím vytvořit takové bezpečné prostředí, aby se mě na to někdo vůbec zeptal. – Přijď, Duchu svatý. – Přál si Bůh ukřižování Ježíše? Ukamenování Štěpána? Umučení Jana Nepomuckého? Vypálení Lidic?

Jan 14,15-21: Během „mše svaté“ Ježíš vypráví učedníkům o tom nejdůležitějším, co má na srdci: vztah s Otcem. Kde je opravdová láska, tam se nemusí nic přikazovat. Máme-li někoho rádi, zajímám se o jeho názory, chci si s ním porozumět, rád mu vyhovím. Jak nás Bůh miluje? Musí se u Něho za nás někdo přimlouvat, aby nás nezahubil? – Přijď, Duchu svatý. – Až budeme opět říkat: „Pane, řekni jen slovo a naše duše bude uzdravena“, budeme pozorně naslouchat a to slovo vyhlížet? Které to asi bude?

Trojmocný máj – Pascha, Letnice, Maria.
(A co koronavir?):

Naše vláda uvolňuje činnosti, uvolní i kostely. Stále je dost otázek, stanovisek, nejistot a starostí. Špičková americká psychiatrička paní Alegriová nabízí několik strategií, jak docílit klidné mysli, jak zachovat lidskou důstojnost, víru v lepší dny, jak se nenechat ovládnout úzkostí a hněvem. Náš psycholog pan Pařízek radí, jak se nezhroutit, jak přežít. Jak se zbavit strachu. Jak nahradit ztrátu životních jistot, narušenou důvěru ve smysl života: popovídat si, vyjít do přírody, pořídit si domácího mazlíčka. Milá paní Alegriová, milý pane Pařízku, my vám děkujeme, ale máme lepší rady. Už váš kolega, špičkový světový neurolog Boris Cyrulnik nám nahrává: ten nejlepší terapeut je Bůh! Tento pan profesor přitom nepatří žádnému náboženství, a snad proto vyzývá věřící celého světa: sjednoťte se! To je první vědec, který Boha zasadil do svých vědeckých analýz. Ale my jsme daleko dál… Celý letošní máj je doznívání Paschy, Velikonoc. Náš Bůh se projevil v Ježíši a on si dal jméno „Život“ (Jan 11,25; ale i 14,6). Prokázal to svým zmrtvýchvstáním, prokazuje to i na nás, když až „empiricky“ mění naše obavy v radostnou sílu k životu, který dostáváme v Jeho blízkosti, zvláště Eucharistické. Cítíme jistotu, když věříme větě, že kdo v něho věří, „nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života“ (Jan 5,24). Koronavirus je pro nás generálka před premiérou (Jan 11,1-44). Království Boží nečekáme, až přijde jednou, někdy, možná… Vzkříšení neočekáváme, my už ho máme! „Já jsem Vzkříšení!“ (Jan 11,25) ujistil nás Ježíš. Už teď! (Jan 5,24). Už nyní sdílíme radost, ne teprve až jednou (Mt 25,21.23). Vždyť království Boží je v nás (Lk 17,21).

Letošní máj je také celý přípravou na jeho den poslední, na Slavnost Letnic. Slavnost Boží Trojice: Otec se raduje ze Syna, Syn se raduje z Otce, a ta jejich radost je totiž třetí Božská Osoba, zvaná námi Duch svatý. Důvěrněji Radost, na níž máme význačný podíl už od křtu a biřmování. Tuhle radost, jak říká pan profesor Cyrulnik, máme my věřící poskytovat těm, „kteří ji naléhavě potřebují, především zoufalci!“ Umíme jim ji dát? Letnice jsou totiž svátky radosti z Boha! Proč se hned teď nestat tím, čím chceme zůstat na věky? Copak není lepší žít v radosti než ve strachu?

Jenže – někdo nám do toho mluví. Někdo nám kalí vodu, někdo nás straší tresty pekla za hříchy, anebo nám ukazuje „lepší cestu“. Ježíš ho nazývá „kníže tohoto světa“ (Jan 14,30). Ta lepší cesta navržená zloduchem, to je užívání, blahobyt, život bez odříkání. I na to máme v květnu návrh na pomoc. Tohoto knížete světa je možno přemoci, ale ne zástupy andělů, ani sebe-bičováním, když jsme smyslní. Ale něžnou Ženou! Zloduchu, říká Hospodin už na počátku Bible, „rozpoutám nepřátelství mezi tebou a Ženou!“ (Gn 3,15). My tu Ženu dobře známe. Ten, kdo z nás je přes všechno úsilí pořád lhostejný, vlažný a vyhořelý, může se její pomocí stát hořícím, něžným. Ženo Boží, Ženo něžná, Ženo vítězná, kdo se k Tobě obrátí s vytrvalostí, ten to zvládne! Pomoz. A to nejen v máji!

Vážení, jak je dobře být křesťanem!

Jan Rybář (89 r.), z měsíčníku Adalbert 2020/5

Víc času nám dej:

Standovi děkujme v době uvolňování „nouzového stavu“ za osvěžení nařízení vlády 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=l1Oedp-P7Ew.

  • „Je nejvyšší čas, aby byly objasněny neprůhledné hrátky nejbližšího okolí prezidenta Zemana s čínskými představiteli, kteří bez uzardění používají lež a mlžení jako součást svého politického stylu.“ (Václav Malý, biskup)
  • „Dokonalá diktatura bude vypadat jako demokracie, vězení bez zdí, kde vězni nikdy nesní o útěku. Systém otroctví, kde díky konzumaci a zábavě budou otroci milovat své otroctví.“ (Aldous Huxle)
  • „Infekční průjem zabije ve světě každý den 1438 dětí. Hlavní příčinou je závadná voda. Pouhých 250 Kč stačí na výrobu 5000 litrů bezpečné pitné vody. „ (Lékaři bez hranic)

Spirituál kvintet: Víc času nám dej

my: Víc času nám dej, soudnost v soudech. Víc času nám dej, půdu v proudech. Znám břehy zrádné, krásou vábí…

On: Boj lidí s láskou shůry vídám. S jízlivou maskou války střídá. Váš čas je můj čas, Já jsem vámi…

53 queries in 2,688 seconds. From 34.239.151.124