Podněty pro děti na Slavnost Nejsvětější Trojice (30.5.2021)

Vyvěšeno: 30. 5. 2021 v 21:50
Card image cap

Slavnost Nejsvětější Trojice

Ježíš je stále s námi. (Mt 28,16 – 20)

Slova svatého evangelia podle Matouše

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“

Evangelium si společně přečtěte, v lepším případě příběh dětem převyprávějte.

Netradiční začátek…

Připravte si na dnešní slůvko malý dárek. Nemusí to být skutečný dárek, postačí nějaká krabička, pytlíček či balíček, které budou jako dárek zabaleny. Navazujeme tak trochu na minulé slůvko, kde byla o darech také řeč.

Položte dárek před sebe a chvíli si s dětmi povídejte, co se jim při pohledu na dárek vybaví, co to znamená, když někdo někomu dárek dá (když někdo dárek dostane) a můžete vymyslet i další souvislosti. Zkuste přitom nezapomenout, že dárek dáváme těm, které máme rádi, lidem, na kterým nám záleží, které chceme potěšit, rozveselit nebo těm, kteří potřebují naši pomoc. Abychom jim udělali radost, aby na nás nezapomněli, ale třeba také proto, abychom jim usnadnili život.

Nyní si vezměte papíry a pastelky nebo podobné vhodné pomůcky. Zamyslete se, co by každý z vás nejraději daroval ostatním členům rodiny. Čím by jim udělal radost, co by pomohlo tatínkovi, co mamince, sestřičce, bráškovi… Neexistují žádné hranice, žádné limity. Své dárky pro druhé si každý nakreslete. Až budete hotovi, sedněte si do kruhu (kroužku), obrázky si ukažte a povyprávějte si o nich, proč jste zvolili právě tyto možnosti. Třeba mámě pračku, protože ta stará už zlobí a na praní je toho u nás fakt hodně. Takže jí to ušetří práci. Nebo bráchovi novou koloběžku, když se stará polámala. Ale někomu třeba jen kytku pro radost.

Pak se vraťte k dnešnímu evangeliu. Pán Ježíš v něm říká: „…já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ Je s námi pořád, ať děláme cokoliv. Je s námi, i když ho nevidíme. Pán Ježíš se sám stal darem pro nás. A největší dar, který můžeme dát my sami druhým, je zase náš vlastní život. Co to ale znamená být darem pro druhé? Máme se zabalit a ovázat červenou mašlí? To jistě ne. Znamená to, že se budeme k druhým chovat hezky, že na ně budeme milí, budeme druhým pomáhat… A zkuste s dětmi vymyslet další příklady, kdy můžeme být my sami pro druhé darem.

Na úplný závěr zkuste s dětmi vymyslet společnou rodinnou aktivitu, kterou můžete naplnit poslání „být darem pro druhé“. Fantazie ať pracuje na plné obrátky. Může se jednat třeba o návštěvu babičky spojenou s pomocí na zahradě. Nebo o výlet do přírody a vyčištění kousku lesa od papírů a odpadků. Poslání pohledu kamarádovi nebo kamarádce z jiného města, úklid společného vchodu před domem… Aktivita by měla směřovat mimo naši rodinu, směrem ven, směrem ke druhým lidem. Chceme jít ve stopách Pána Ježíše a stejně jako On být darem pro druhé.

51 queries in 0,938 seconds. From 44.200.140.218