Podněty pro děti na Slavnost Seslání Ducha svatého (23.5.2021)

Vyvěšeno: 22. 5. 2021 v 23:50
Card image cap

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Ježíš mi dává všechno, co má. (Jan 15,26-27;16,12-15)

Rodiče, přečtěte si, prosím nejprve sami text dnešního evangelia.

Slova svatého evangelia podle Jana

„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku… Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.“

Potom vyprávějte o příběhu svým dětem.

Položte nejprve dětem následující otázku“ Děti, co je ta první věc, kterou uděláte na začátku každé modlitby, nebo když vejdete do kostela? Dejte dětem čas, ať na otázku nejprve zkusí odpovědět samy. Správná odpověď je „znamení kříže, při kterém říkáme: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“

Děti, těmito slovy „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ vlastně vyjadřujeme, v co věříme. My křesťané sice věříme, že Pán Bůh je jen jeden, to ale neznamená, že náš Pán Bůh je „jednoduchý“. Naopak. Bible nám ukazuje, že Pán Bůh je velmi „různorodý“ – je zároveň Otec i Syn i Duch Svatý.

Protože je dneska Slavnost seslání Ducha Svatého, zaměřuje se v kostele pozornost hlavně na něj. My si ale přesto nejprve připomeneme něco málo o Otci a Synu:

Otcem“ je náš Bůh, který všechno stvořil – vesmír, naši Zem, stromy a květiny, zvířata i nás lidi. Taky vymyslel jak všechno to, co stvořil, má fungovat.

Protože my lidé se nechováme vždy správně, přišel mezi nás Bůh jako „Syn“. Jistě, děti tušíte, že mám na mysli Ježíše. Ježíš nás lidi učil, jak žít život lépe. Také za nás o Velikonocích umřel. Ježíš, ale smrt porazil – je přeci Bůh – proto zase žije!

Znovu živý Ježíš se opět setkal se svými učedníky a přáteli a řekl jim, že cestičku od smrti k životu prošlapal i nám všem lidem. Po smrti tedy i nás čeká věčný život v nebi. Jak museli být učedníci šťastní, když se to dozvěděli!

Teď si, děti, zkuste představit, že by si Ježíšovi učedníci nechali tuhle novinu jen pro sebe. Nikdy bychom se nedozvěděli ani o Ježíšovi, ani o jeho radách, ani o tom, že se s ním můžeme po smrti setkat v nebi. Nebyly by žádní křesťané, žádné kostely, ani Vánoce, ani vánoční dárky. Jaká škoda! Rodiče, zkuste společně s dětmi dál vymyslet, co všechno by na světě i u vás v rodině bylo jinak, kdybyste nebyli křesťané a ani nebylo křesťanství.

Bůh nechtěl, aby se něco takového stalo. Proto přišel mezi učedníky jako „Duch Svatý“. Kdo je Duch Svatý? Děti, určitě víte z pohádek, kdo je duch. Je to někdo, kdo není vidět, ale když se někde objeví, začnou se dít divy. No, a protože náš duch je Duch Svatý, tak ty divy, které se začaly dít s jeho příchodem, byly zázraky. Ačkoliv učedníci byli vesměs obyčejní nevzdělaní lidé, najednou dovedli porozumět cizím jazykům a mluvit jimi, uměli uzdravovat nemocné, pochopili Ježíšovo učení a dovedli pro něj nadchnout druhé lidi. Díky Duchu Svatému měli učedníci neuvěřitelnou snahu rozšířit zprávu o Ježíši mezi co nejvíce lidí. Křesťanství se tak rozneslo do celého světa i k nám, do našeho města, do naší rodiny.

Až tedy, děti, budete příště dělat znamení kříže a říkat slova „VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO“, vzpomeňte si, že Pán Bůh nás nejen STVOŘIL a ZACHRÁNIL OD SMRTI, ale je také tím, kdo v nás působí, když kolem sebe šíříme dobro. Když tedy dnes máme Slavnost Seslání Ducha Svatého, poprosme Pána Boha, aby jeho dobro přicházelo mezi lidi i skrze nás.

Modlitba: (Z knihy „Veršované modlitby pro kluky a holky“)

Mám dvě ruce do páru, nikdy nejsou ve sváru.

Pomáhají, kde je třeba, válí těsto, mažou chleba.

Mám dvě ruce do páru, nikdy nejsou ve sváru.

Umí stříhat, modelovat, kreslit, lepit, vymalovat.

Umí hladit, to je běžné, umí být i velmi něžné,

obejmou, když smutek tíží, kéž nikomu neublíží.

Hezkou neděli!

  1. Děti, dnes jsme si řekli, že nebýt Ducha Svatého, učedníci by nebyli schopni rozšířit zprávu o Ježíšovi mezi tolik lidí. Zkuste si také zahrát na takové šíření dobrých zpráv. Napište nějakou hezkou sms, mail nebo vzkaz na FB někomu, koho by to podle vás potěšilo. Můžete třeba napsat babičce a dědovi, jak moc je máte rádi.  
  2. Děti, na obrázku vidíte několik dárků. Nejsou to ale vánoční dárky. Jsou to dary od Ducha Svatého – můžete si pod nimi představit třeba různé schopnosti a dovednosti nebo ctnosti, ve kterých vynikáte. Zkuste popřemýšlet, co vám Duch svatý daroval, v čem jste díky němu dobří.

51 queries in 0,613 seconds. From 34.239.158.223