Inspirace pro dospělé na 6. neděli velikonoční (9.5.2021)

Vyvěšeno: 8. 5. 2021 v 22:21
Card image cap

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9.5.2021)

  • Příprava na neděli: Jan 15,9-17
  • 2. neděle v květnu – svátek matek
  • Nanebiskrytí nebo donebezmizení
  • Pozvání ke společné svatodušní novéně
  • Duchovní obnova – plán 22.5.

foto: Bůh odpouští vždycky, člověk někdy, příroda nikdy

Kolem „slavných májových dnů“, jak bylo psáno a neseno na transparentech v průvodu, se mi vždy vybaví velikonoční píseň č. 405 „Rozleťte se zpěvy vzhůru, zajásejte mocně v dál“. Snad proto, že Čeněk Tomíško pokračuje verši „vystřídala radost chmuru, na východě úsvit vzplál.“ A když přihlédnu k tomu, že se píše rok 1943, tedy po vítězné bitvě Rudé armády nad nacistickými vojsky u Stalingradu na východní frontě – může být vymalováno. Bohu díky, na východě vyšlo světlo hvězdy i mudrcům z Persie, když se narodil Osvoboditel a Zachránce světa. A na východě každé ráno svítá a já to mohu pozorovat přes barevná sklíčka nové vitráže Vzkříšeného nad hlavním vchodem do ostravského Boska. Je to probuzení, pozvání a vykročení do nového dne. Povstávám skrze Kristovo vtělení a narození, skrze jeho sestoupení a ponoření, skrze jeho umučení a pohřbení, skrze jeho zmrtvýchvstání i nanebevstoupení, skrze jeho každodenní přicházení i návrat na konci času.

Příprava na neděli: Jan 15,9-17

Možná to Pánu trochu ulítlo, možná to ulítlo překladateli, možná to ulítává mým zaužívaným myšlenkovým systémem. Jde vůbec vhodné lásku přikazovat? Nebude to pak páchání „dobrých“ skutků na bližním? Bude to jedlé? – V dnešním pokračování evangelia z minulé neděle můžeme objevit 3x slovo přátelství. Co to je? Hledej nejprve sám, něco si o tom přečti, chvíli uvažuj, pak se třeba zeptej na názor druhého, povykládejte o tom doma, o své zkušenosti… Možná někde tady lze hledat kořeny lásky, která se nebojí. – Více: Nicholas Winton nebo Schindlerův seznam: „Kdo zachrání jediný život, zachrání celý svět.“ (Talmud)

2. neděle v květnu – svátek matek

Už vím, dám dopis na zrcadlo či do košíčku na šití, však žel, dosud mě nenapadlo, co psát, jak dopis začíti. / Maminko moje milovaná, a v zubech konec násadky, přemýšlím; stránka nenapsaná čeká a čeká na řádky. / Přeji Ti dnes v den Tvého svátku – ve slově Tvého velké T, no vida, už mám druhou řádku a pokračuji ve větě: / štěstí – po t se píše ě – a zdraví – a pak selhává už na dobro má fantazie, tak přízemní a kulhavá. / A trhám papír, muchlaje ho – maminka stojí nad válem a chystá něco voňavého – a v odhodlání zoufalém / přibíhám k ní, tiskne mě k sobě, očima, mlčky ptá se mě. Pak zamoučněné ruce obě zvedly mě rychle ze země. (ze sbírky Jaroslava Seiferta Maminka)

Nanebiskrytí nebo donebezmizení

Oslavený Kristus je více člověkem, je lidštější; tak lidský, že ho ani milující žena ihned nepozná, ani dva Emauzští. Chce se ztratit v lidu, chce nám předat svůj úkol, svoje dílo, dát nám své místo. Máme jeho důvěru; chce, abychom dále pokračovali my. Jako jednotlivec odchází, neboť zasel ono seménko hořčičné, které se rozroste v mohutný strom. On zůstane navždy vinným kmenem. Kmen – réva – se ukrývá pod listím a plody. Je tam (vyživuje), ale není vidět. Proto místo „odešel“ řekněme „zmizel“. Vždyť sám řekl, že sice odchází, ale je s námi až do konce času. Říká se tomu „nanebevstoupení“, ale řekněme raději „nanebeskrytí“, neboť kde zažíváme kousek nebe na zemi, tam Krista cítíme za záclonou. Zmizel, ale tu a tam se objeví jeho DAR. Dar, který završí člověka jeho Duchem. (Jan Rybář)

Pozvání ke společné svatodušní novéně

Každý večer ve 20 hod. společně – i na dálku – zapalme svíci a modleme se:
Věřím v Ducha svatého.
Věřím, že může odstranit moje předsudky.
Věřím, že může změnit moje návyky.
Věřím, že může přemoci moji lhostejnost.
Věřím, že mě může nadchnout k lásce.
Věřím, že mě může zbavit zlého.
Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému.
Věřím, že může přemoci můj zármutek.
Věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu.
Věřím, že může odejmout pocit méněcennosti.
Věřím, že mi může dát sílu v utrpení.
Věřím, že mi může dát na pomoc bratra.
Věřím, že může proniknout moji bytost.
Věřím, že …

Duchovní obnova – plán 22.5.

Před svatodušními svátky, v sobotu 22.5. dopoledne od 9 hod. bychom se rádi pokusili o DUCHOVNÍ OBNOVU (po dlouhé době od loňského února): téma k zamyšlení, prostor pro tichou meditaci a nakonec slavení eucharistie (tentokrát bez společného oběda).

Téhož dne večer od 21 hod. by byla SVATODUŠNÍ VIGILIE – BDĚNÍ: čtení Božího slova, ticho, zpěvy a modlitba o nové vylití Ducha svatého. Společenství kolem kostela, středisko mládeže i salesiánská komunita stojí před novými výzvami a prochází procesem hledání.

Příští neděli upřesníme !!!

Mějte se hezky. JV

51 queries in 0,934 seconds. From 44.200.140.218