Podněty pro děti na 7. neděli velikonoční

Vyvěšeno: 15. 5. 2021 v 18:03
Card image cap

7. neděle velikonoční (16. 5. 2021)

Kartička 39: Bůh bere vážně mé modlitby. (J 17,11b-19)

Myšlenka: PLNÍ JEŽÍŠOVY RADOSTI

Dnes slyšíme, jak se Ježíš modlí za nás, aby v nás zůstávala jeho radost. I přesto, že žijeme ve světě, kde se můžeme setkat také se zlem. Ježíš chce, aby jeho radost v nás byla silnější než jakékoliv zlo. Je dobré, že se za nás Ježíš modlí a dokonce i Duch Svatý,  se za  nás přimlouvá (píše sv. Pavel), ale je  důležité, abychom si v sobě tuto radost také pěstovali. Tato radost v nás poroste, když budeme přijímat Ježíše ve svátostech, hlavně v Přijímání a svátosti smíření. Když se budeme doma pravidelně modlit, nejlépe celé rodina, a když se tady budeme společně scházet na mši svaté a při ní dávat pozor a rádi zpívat. Musíme v tom být upřímní a vytrvalí a všechna tato setkání prožívat, vždyť je to  skutečné setkání s Ježíšem! Když to budeme dělat jenom na oko, nebudeme ve víře růst. A když budeme  takto pečovat o to, aby rostla Ježíšova radost v nás, staneme se světlem i  pro ty, kteří Ježíše a jeho radost neznají. A stejně jako se Ježíš modlí za nás, tak se i my máme modlit za druhé…

Náš úkol:

  • Představit si Ježíše jako toho, kdo sdílí s lidmi jejich radost i starost a pomáhá jim.
  • Až prožiju nějakou radost, nezapomenu Bohu poděkovat.
54 queries in 3,631 seconds. From 34.239.151.124