SYNODA – pokračování

Vyvěšeno: 6. 1. 2024 v 22:03
Card image cap

ČÁST (komunita SDB – Ostrava)

ČÁST DIECÉZNÍ

ČÁST NÁRODNÍ

ČÁST KONTINENTÁLNÍ – EVROPSKÉ SETKÁNÍ V PRAZE 5.-12.2.2023

ČÁST CELOSVĚTOVÁ 4.-29.10.2023

————————————————————————–

Vážení, uplynul rok od té chvíle, co jsme odeslali za salesiánskou komunitu kolem ostravského Boska ZÁVĚREČNÉ TEXTY K SYNODÁLNÍMU PROCESU:
●   Závěry ke všem 10 tématům a k vlastnímu 11. tématu (komunita)
●   Dodatky k dotazníku (komunita)
●   Přehršle poznámek k synodě o synodalitě v církvi, které mi už delší dobu leží na srdci, a proto je nabízím k synodálnímu procesu (Jiří Veselý)

DIECÉZNÍ ČÁST:
Na jaře ze „skupinkových“ příspěvků vznikaly Zprávy z jednotlivých diecézí.
Např. zpráva z Ostravy (14.5.2022) tamtéž nebo Synodální proces v ostravsko-opavské diecézi. – PŘÍLOHA

NÁRODNÍ ČÁST:
V létě pak na Velehradě (6.7.2022) byla vypracována Národní syntéza. – PŘÍLOHA

EVROPSKÁ ČÁST:
Ve dnech 5.-12.2.2023 (resp. 5.-9.) v Praze proběhla kontinentální fáze synody.
■   Nejprve měl do společného setkání prof. Tomáš Halík duchovní úvod. – PŘÍLOHA
■   Rozhovor o tom s T.Halíkem nabízí Radio Proglas.
■   O průběhu setkání hovoří také
P. Martin Jílek, misionář v Bulharsku.
■   V prezentacích 39 biskupských konferencí zazněl také
Příspěvek českých delegátů. – PŘÍLOHA
■   Slavení Eucharistie (8.2.2023) předsedal generální sekretář synody kard. Mario Grech: ČT2.
■   Zde najdete text jeho
promluvy. – PŘÍLOHA
■   O průběhu evropského setkání píše také účastník „on-line (na dálku)“ P. Michael Martinek SDB na svých webových stránkách „Očima křesťana“.
■   V noci z 8. na 9.2.2023 redakční výbor předložil  shromáždění návrh finálního dokumentu, který nebyl předem připravován, ale vznikal postupně až v průběhu setkání. Jedná o dokument „prozatímní“, který ještě bude předmětem několika změn a bude redakční upraven. Následně se rozešle všem účastníkům k případné další revizi, a až poté se předá generálnímu sekretariátu Synody:
Dokument z 1. části Evropského setkání. – PŘÍLOHA
■   Závěru kontinentálního setkání (10.-11.2.2023) se účastnili už jen předsedové evropských biskupských konferencí a vytvořili Dokument z 2. části Evropského setkání. – PŘÍLOHA

Salesián P. Michael Martinek říká, že „přes různost jsme v rámci živých diskusí našli shodu v několika zásadních věcech: Pro jednání CELOSVĚTOVÉ SYNODY navrhujeme v závěrečném dokumentu tato témata:
1. prohloubit teologii synodality a důsledně ji zavádět do praxe; prozkoumat podoby synodálního výkonu autority; zabývat se vztahem mezi laiky a klérem v perspektivě cele služebné církve; podporovat formaci veškerého Božího lidu k synodalitě;
2. decentralizovat církev: rozlišit, která rozhodnutí přísluší které úrovni, od místní po všeobecnou;
3. přijmout konkrétní a odvážná rozhodnutí o úloze žen v církvi a o jejich větším zapojení na všech úrovních, a to včetně rozhodovacích procesů;
4. zabývat se napětím kolem liturgie: nově pochopit eucharistii jako zdroj společenství;
5. překlenout propast mezi vírou a kulturou, aby se evangelium znovu spojilo s cítěním lidí: hledat společný jazyk; jít s lidmi, a ne o nich nebo k nim jen mluvit; naslouchat volání chudých i volání země, a zejména zoufalému volání obětí války a všech forem násilí.“
Více ZDE: Evropská synoda – znamení naděje.

Na závěr této části se chceme podělit ještě o něco z našich novodobých salesiánských dějin – možná „slůvko na dobrou noc“ nebo (kéž by): „slůvko na dobrý den“. Michael Martinek jej uvádí: „V roce 1998 jsme ve Fryštáku založili skupinu s názvem STAROST A NADĚJE, v níž jsme uvažovali o reformě církve. Ten příběh je zajímavý v souvislosti se současným synodním procesem. Jelikož ho málokdo zná, chci vám ho připomenout. V úvodu nabízím vysvětlující text, který jsem napsal roku 2002, pak následuje plné znění Listu pastýřům: STAROST A NADĚJE – List pastýřům – PŘÍLOHA.

CELOSVĚTOVÁ ČÁST – I. ZASEDÁNÍ:
Na konci léta 2023 papež František reagoval na dubia 5 kardinálů
a
Vatikán reagoval na otázky kardinála Duky.
P. Pavel Kuneš, farář ve výslužbě v Klecanech, nabídnul 3 své postřehy k těmto událostem – PŘÍLOHY:
■   1)
Synodálni vrchol o tom, že „formulace byly zmírněny“ na způsob „tiché pošty“
■   2)
Otázka za tisíc o tom, že „nejsme schopni si přečíst koncilní a papežské dokumenty“
■   3)
Myslím, že se papež František styděl o tom, „jaké je to ponížení papeže, když žákům 9.tř. musí vysvětlovat látku v 1.tř.“

Ve dnech 4.-29.10.2023 proběhla celosvětová fáze synody. Neformálním mottem se stala slova papeže Františka „todos, todos, todos“, tj. „všichni“, na znamení úplného otevření dveří církve každému člověku na zemi. Dokonce i ti, kteří „obtěžují“, protože svým způsobem bytí zdánlivě „ohrožují naši identitu“. Pokud se budeme chovat jako Ježíš, budeme svědčit o Boží lásce ke světu. Pokud se tak chovat nebudeme, budeme se podobat identitářskému klubu. Ježíš rozšířil toto společenství na všechny hříšníky. Jsme připraveni udělat totéž? Jsme připraveni tak činit i se skupinami, kvůli kterým se můžeme cítit podráždění, protože se nám zdá, že jejich způsob bytí ohrožuje naši identitu?
Pro většinu biskupů to byla nová zkušenost naslouchat jiným, dokonce i ženám. Uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. Pokud dojde k normalizaci, bude to důkaz setrvávání v klerikalismu nejen shora, ale i zdola. Svoboda je velký dar Boží a zavazuje. Proto papež František řekl všem biskupům: „Nezatěžujme prosím lidi břemeny, ale ulevujme jim v jejich námaze ve jménu evangelia milosrdenství, abychom s radostí rozdávali Ježíšovu úlevu unavenému a zraněnému lidstvu. Ať církev není shromaždištěm předpisů, ať je přístavem naděje pro sklíčené. Rozšiřte svá srdce, prosím! Ať je církev přístavem, kde lidé najdou občerstvení, kde se cítí povzbuzeni k tomu, aby se chopili života s nesrovnatelnou silou Kristovy radosti. Ať církev není celnicí.“
Souhrnná zpráva SYNODÁLNÍ CÍRKEV V MISIJNÍM POSLÁNÍ je z 28.10.2023 a má sloužit jako podklad pro II. zasedání v roce 2024 – PŘÍLOHA.

Internetové zpravodajství synody poněkud zamrzlo a tak nabízíme zprávy salesiána P. Michaela Martinka: jsou k dohledání na https://www.michael-martinek-sdb.cz/synoda/ (k tomu jedno upozornění tomu, který nás zastupoval: Milý bratře biskupe Zdeňku).
■   P. Michael Martinek každou středu večer přemýšlí „Očima křesťana“ na YOUTUBE, např. 3.1.2024 SYNODA POKRAČUJE: Vize synodální církve a realita církve české – směřujeme ke změně? – PŘÍLOHA.
■   Prof. Tomáš Halík má promluvu ke slavnosti
Zjevení Pána.
■   A Marek Orko Vácha v rozhovoru s Lucií Výbornou na Radiožurnálu:
Jak se účastníme na božím plánu a co znamená lenost srdce.

A jak dál? – V plzeňské diecézi se od jara 2023 v návaznosti na papežskou exhortaci Amoris laetitia otevřel prostor pro přijímání svátostí pro rozvedené, kteří žijí v novém svazku. Více o tom s biskupem Tomášem Holubem ZDE: Rozvířil jsem diskusi. A na začátku adventu 2023 biskup Tomáš svolal Diecézní synodu jako pokračování v celocírkevní synodě. A v čem a jak po celocírkevní synodě my kolem ostravského Boska?

A co my kolem ostravského Boska?

PŘÍLOHY:

STAROST A NADĚJE – List pastýřům (z r.1998 a úvod z r.2022)

(6.1.2024)

51 queries in 0,750 seconds. From 34.239.158.223