SYNODA – pokračování

Vyvěšeno: 12. 2. 2023 v 23:29
Card image cap

  ČÁST (komunita SDB – Ostrava)

  ČÁST DIECÉZNÍ

  ČÁST NÁRODNÍ

  ČÁST KONTINENTÁLNÍ – EVROPSKÉ SETKÁNÍ V PRAZE 5.-12.2.2023

  ————————————————————————–

  Vážení, uplynul rok od té chvíle, co jsme odeslali za salesiánskou komunitu kolem ostravského Boska ZÁVĚREČNÉ TEXTY K SYNODÁLNÍMU PROCESU:
  ●   Závěry ke všem 10 tématům a k vlastnímu 11. tématu (komunita)
  ●   Dodatky k dotazníku (komunita)
  ●   Přehršle poznámek k synodě o synodalitě v církvi, které mi už delší dobu leží na srdci, a proto je nabízím k synodálnímu procesu (Jiří Veselý)

  DIECÉZNÍ ČÁST:
  Na jaře ze „skupinkových“ příspěvků vznikaly Zprávy z jednotlivých diecézí.
  Např. zpráva z Ostravy (14.5.2022) tamtéž nebo Synodální proces v ostravsko-opavské diecézi. – PŘÍLOHA

  NÁRODNÍ ČÁST:
  V létě pak na Velehradě (6.7.2022) byla vypracována Národní syntéza. – PŘÍLOHA

  EVROPSKÁ ČÁST:
  Ve dnech 5.-12.2.2023 (resp. 5.-9.) v Praze proběhla kontinentální fáze synody.
  ■   Nejprve měl do společného setkání prof. Tomáš Halík duchovní úvod. – PŘÍLOHA
  ■   Rozhovor o tom s T.Halíkem nabízí Radio Proglas.
  ■   O průběhu setkání hovoří také
  P. Martin Jílek, misionář v Bulharsku.
  ■   V prezentacích 39 biskupských konferencí zazněl také
  Příspěvek českých delegátů. – PŘÍLOHA
  ■   Slavení Eucharistie (8.2.2023) předsedal generální sekretář synody kard. Mario Grech: ČT2.
  ■   Zde najdete text jeho
  promluvy. – PŘÍLOHA
  ■   O průběhu evropského setkání píše také účastník „on-line (na dálku)“ P. Michael Martinek SDB na svých webových stránkách „Očima křesťana“.
  ■   V noci z 8. na 9.2.2023 redakční výbor předložil  shromáždění návrh finálního dokumentu, který nebyl předem připravován, ale vznikal postupně až v průběhu setkání. Jedná o dokument „prozatímní“, který ještě bude předmětem několika změn a bude redakční upraven. Následně se rozešle všem účastníkům k případné další revizi, a až poté se předá generálnímu sekretariátu Synody:
  Dokument z 1. části Evropského setkání. – PŘÍLOHA
  ■   Závěru kontinentálního setkání (10.-11.2.2023) se účastnili už jen předsedové evropských biskupských konferencí a vytvořili Dokument z 2. části Evropského setkání. – PŘÍLOHA

  Salesián P. Michael Martinek říká, že „přes různost jsme v rámci živých diskusí našli shodu v několika zásadních věcech: Pro jednání CELOSVĚTOVÉ SYNODY navrhujeme v závěrečném dokumentu tato témata:
  1. prohloubit teologii synodality a důsledně ji zavádět do praxe; prozkoumat podoby synodálního výkonu autority; zabývat se vztahem mezi laiky a klérem v perspektivě cele služebné církve; podporovat formaci veškerého Božího lidu k synodalitě;
  2. decentralizovat církev: rozlišit, která rozhodnutí přísluší které úrovni, od místní po všeobecnou;
  3. přijmout konkrétní a odvážná rozhodnutí o úloze žen v církvi a o jejich větším zapojení na všech úrovních, a to včetně rozhodovacích procesů;
  4. zabývat se napětím kolem liturgie: nově pochopit eucharistii jako zdroj společenství;
  5. překlenout propast mezi vírou a kulturou, aby se evangelium znovu spojilo s cítěním lidí: hledat společný jazyk; jít s lidmi, a ne o nich nebo k nim jen mluvit; naslouchat volání chudých i volání země, a zejména zoufalému volání obětí války a všech forem násilí.“
  Více ZDE: Evropská synoda – znamení naděje.

  A co my kolem ostravského Boska?

  PŘÍLOHY:

  (12.2.2023)

  50 queries in 0,460 seconds. From 35.175.191.46