Podněty pro děti na Popeleční středu ( 17.2.2021)

Vyvěšeno: 16. 2. 2021 v 21:23
Card image cap

Popeleční středa je prvním dnem postní doby, která trvá čtyřicet dnů a prožíváme ji jako přípravu na oslavu Ježíšova zmrtvýchvstání – Velikonoce. V katolických kostelech lidé v tento den dostávají na čelo znamení kříže, které jim uděluje kněz popelem ze spálených ratolestí posvěcených na Květnou neděli předchozího roku. Říká při tom větu „Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“.

Pro dospělé je tento den také dnem přísného postu – nejedí maso a neměli by se přejídat. Mohou si tím více uvědomit, že tak jako pro tělo je potřeba jídlo, aby bylo zdravé a správně fungovalo, tak je pro duši potřeba obrátit se k Bohu, aby byla zdravá a plná života. Děti sice tento přísný půst od jídla dodržovat nemusí, ale stejně tak jako dospělí se mohou snažit o bližší poznání Pána Ježíše a obrácení k němu.

Podle Mt 6, 1 – 6. 16 – 18

Jednou mluvil Pán Ježíš se svými učedníky o tom, jak mají vypadat jejich dobré skutky, modlitba a půst.

Řekl jim: „Dejte si pozor, abyste se se svými dobrými skutky nevytahovali před lidmi. Nemluvte o tom, komu všemu jste pomohli. Dělejte dobré skutky potají, skrytě. A Pán Bůh, který vidí i to, co je skryté, vám dá odměnu.

A když se modlíte, nevytrubujte to do světa. Spíš běžte do svého pokojíčku, zavřete za sebou dveře a tam se modlete. A Pán Bůh, který vidí i to, co je skryté, vám dá odměnu.

A když se postíte, nedělejte ztrápené obličeje a nemračte se, aby všichni viděli, že se postíte. Spíš se usmívejte, umyjte se a buďte veselí. A Pán Bůh, který vidí i to, co je skryté, vám dá odměnu.“

51 queries in 2,507 seconds. From 34.239.151.124