Podněty pro děti

Vyvěšeno: 17. 4. 2021 v 20:36
Card image cap

3. neděle velikonoční

Ježíš mi pomůže rozumět Písmu. (Lk 24,35-48)

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy.

Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno obrácení, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.“

Vyprávějte dětem o události z dnešního evangelia.

Od Ježíšova zmrtvýchvstání uplynuly už tři týdny. Pro nás jsou to tři týdny radosti. Ale jak to bylo s jeho učedníky? Ti ještě pořád nemohli uvěřit, měli strach a byli hodně zmateni z toho, co se to vlastně děje.

Když k nim Pán Ježíš přišel, byli celí vyděšení a mysleli si, že vidí nějakého ducha. A Pán Ježíš jim na to řekl, ať se ho dotknou.Proč to asi udělal, děti?Dejte dětem prostor pro odpovědi – ducha se totiž dotknout nedá, nedá se na něho sáhnout apod.

Představte si, jim to nestačilo, pořád nevěřili, že je to skutečně jejich přítel Ježíš. Tak se jich Pán Ježíš zeptal, jestli mají něco k jídlu, co by mu nabídli. A pak před nimi pojedl. Co myslíte, může duch jíst? Odpovědi by měly vést k tomu, že duch samozřejmě jíst nemůže a duchové jako pohádkové postavy vlastně vůbec neexistují. Učedníci už pomalu začínali věřit.

Kdybyste děti, že byste byly na místě učedníků a Pán Ježíš by Vás požádal o něco k jídlu. Co byste mu nabídly? Jaké je vaše nejlepší a nejoblíbenější jídlo, o které byste se s Pánem Ježíšem rozdělily?

51 queries in 0,857 seconds. From 34.239.151.124