Inspirace pro děti na 5. neděli v mezidobí (7.2.2021)

Vyvěšeno: 6. 2. 2021 v 17:30
Card image cap

Začnu den s Bohem. (Mk 1,29-39)

Slova svatého evangelia podle Marka.Ježíš vyšel ze synagógy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů.

Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagógách a vyháněl zlé duchy.

Vyprávějte dětem dnešní příběh evangelia:

Pán Ježíš šel se svými učedníky, kamarády Jakubem a Janem do domu, kde bydleli další dva učedníci Šimon a Ondřej. Maminka Šimonovy manželky byla velmi nemocná a měla vysokou horečku. V té době to byl velký problém, protože léky, které máme dnes, tehdy neměli. Vysoká teplota byla pro člověka obrovským nebezpečím.

Vzpomeňte s dětmi, zda už měly horečku, jak vysoká byla a jak se cítily. Horečka dokáže člověka pořádně vyčerpat. Můžete použít i teploměr a ukázat si, jaká teplota je vysoká, jaká je běžná apod. Záleží na věku vašich dětí, času a chuti.

Pokračujte ve vyprávění: Pán Ježíš k ležící paní přistoupil, chytil ji za ruku a zvedl ji. Horečka jí najednou přestala, ona vstala a začala v kuchyni připravovat jídlo a Pánu Ježíši i jeho učedníkům ho přinesla, aby se najedli. Když nastal večer, začali k Pánu Ježíši přicházet lidé, kteří měli různé nemoci, aby je vyléčil. Mnohé také přinesli jejich příbuzní, protože už byli tak slabí, že sami by se k Pánu Ježíši nedostali. Nakonec bylo u domu skoro celé město. A Pán Ježíš mnoha lidem pomohl, uzdravoval, povzbuzoval, vysvětloval. Měl zkrátka spoustu práce až pozdě do noci.

Myslíte, že si pak Pán Ježíš ráno přispal? Že se z postele dostal třeba až k obědu? Kdepak, vstal ještě za tmy a šel se modlit ke svému nebeskému tatínkovi. Připravoval se tak na další den, aby mohl pomáhat druhým lidem, správně se rozhodoval a měl zkrátka dost moudrosti a síly. Když za ním přišli jeho učedníci, na nic nečekali a vydali se zase dále, na jiná místa, aby dalším lidem vyprávěli o Boží lásce a dobrotě a pomáhali jim.

Modlitba, rozhovor s jeho tatínkem dával Pánu Ježíši sílu do každého dne, aby ho prožil dobře a užitečně. Stejně jako snídaně posilovala tělo, aby vydržel dlouhé putování z místa na místo.

Jak se nám ráno vstává? Chce se nám? Co nás spolehlivě rozebere a „nastartuje“ nás do nového dne? Myjeme se třeba ve studené vodě? Děláme rozcvičku? Povídejte si s dětmi o tom, jak prožíváte svá rána.

A jaká snídaně potěší jednotlivé členy vaší rodiny? Co posílí tělo a zároveň si na tom pochutnáte?

Nechejte děti nahlédnout do ledničky, do spíže. Dejte jim možnost, aby vyjádřily, co dobrého by si v pondělí na začátku nového školního týdne daly.

Stejně jako pro tělo je důležitá pořádná, výživná a chutná snídaně, abychom zvládli celý den v práci, ve škole nebo online výuku, je pro naši duši důležitá ranní modlitba. Rozhovor s Pánem Ježíšem nám dá sílu prožít den tak, aby z nás měl radost On, naši rodiče, učitelé i kamarádi.

Na závěr si zkuste s dětmi domluvit (dle možností) společnou pondělní ranní modlitbu. Pokud se ráno společně modlíte, zkuste tentokrát vymyslet něco méně tradičního, třeba přidat k modlitbě neobvyklý prvek apod.

55 queries in 0,744 seconds. From 3.235.172.123