Velikonoční programy pro školy

Vyvěšeno: 9. 4. 2019 v 06:35
Card image cap

Jarní počasí už nám přeje. Denního světla přibývá. Velikonoce se blíží. To vše přispívá i k milé a srdečné atmosféře během Velikonočních programů pro žáky ze základních škol. Tyto probíhají v našem salesiánském středisku každý den dopoledne po dva týdny.

Každá třída má svůj vlastní program s cílem přiblížení smyslu a slavení křesťanských Velikonoc. Mladší žáci se seznámí s biblickým příběhem Ježíše, jeho smrti a vzkříšení a přemýšlí o důležitosti usmíření.

Žáci z 4. – 6. třídy rozvíjejí schopnost pozorování výtvarných děl, všímají si detailů a symbolického vyjádření křesťanských Velikonoc.

Nejstarší žáci si uvědomují potřebu člověka mít naději v dobro a v dobrý konec.

Nakonec každá třída si vyrobila nějakou velikonoční ozdobu nebo dekoraci, kterou si odnesli do svých domovů nebo škol.

Program je velmi dobře připravený díky Katechetickému centru Ostravsko-Opavského biskupství. Také naši vedoucí lektoři byli výborně nachystáni. Děti i učitelé odcházeli nadšeni a s radostí oznamovali, že zase příjdou.

                                                                       Janina Sachová

54 queries in 0,801 seconds. From 34.239.151.124