VÁLKA NA UKRAJINĚ (27.3.2022)

Vyvěšeno: 27. 3. 2022 v 18:05
Card image cap

Modrožlutá a letící sokol

20.3. – 3. neděle ve Čtyřicítce. Četlo se, jak Pilát ponížil Galilejce v jejich náboženství, a také o tom, jak spadla vež v Jeruzalémě na 18 Judských. Na naší mapě Ukrajiny se objevily medailony toho krásného z míst, odkud k nám přišli uprchlíci: Koroljevovo muzeum v Žitomiru, Židovská synagoga v Umani a Majdan v Kyjevu. Jsou to plody toho dobrého, co je v člověku. Ale umíme způsobit i hrozné zlo. A tak se na Ukrajinu snesl popel. Byl to silný okamžik i pro nás, těžký pro naše osadníky. Je jich u nás 37 (matky s dětmi).

Jaký je význam barev ukrajinské vlajky?
■ horní modrý pruh znamená blankytně  modré  nebe
■ spodní žlutý pruh znamená úrodná ukrajinská pole.
Barvy vlajky pochází z ukrajinského státního znaku, který barevně vycházel z erbu rodu Ruriků a Kyjevské Rusi. Vlajka samotná vznikla v revolučním roce 1848, na Ukrajině byla oficiálně používaná od vyhlášení nezávislosti v roce 1918 až do rozdělení Ukrajiny v roce 1921. Poté na území Ukrajiny vznikla Ukrajinská sovětská socialistická republika, která používala vlajku SSSR doplněnou o modrý pruh. Původní ukrajinská vlajka se používá od pádu režimu v roce 1992.

A co znamená ukrajinský státní znak?
Vypadá jako trojzubec, ale ve skutečnosti je to sokol ve střemhlavém letu. Sokol je prastarý symbol představující slunce/nebesa. Střemhlavý let symbolizuje syntézu nebe a země a harmonii mezi intuicí, silou a odvahou (zjednodušeně duchovní a tělesnou dokonalost). Slované sami sebe považovali za bojovníky Světla a symbol sokola byl u nich velmi oblíbený ve všech oblastech života – v heraldice, v místních názvech (Sokolovo, Sokolov, Sokolniky atd.) i v pojmosloví (jižní Slované nazývali své hrdiny „sokoli“, podle čehož byla později pojmenována i Česká obec sokolská). Sokol byl erb Rurikovců. Poprvé se na území Ukrajiny objevil na zlatých a stříbrných mincích ražených právě za knížete Vladimíra (980-1015). Kromě toho lze Tryzub nalézt na cihlách několika nejstarších kyjevských chrámů. Jako ukrajinský státní znak se znovu objevil až po rozpadu Sovětského svazu (SSSR) a nabytí nezávislosti v r. 1991.

27.3. – 4. neděle, zv. Laetare: „Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost.“ (srov. Iz 66,10n) Jak současné opakování hříchu Kaina koresponduje se závěrem podobenství o třech marnotratných( (Lk 15,11-32)? Minule jsme byli hrdí na našeho premiéra Petra Fialu, dnes na reportéra ČT Michala Kubala: Rozhovor s Volodymyrem Zelenskym. Stojí za to nasát světlo a prožít radost z krásné lidskosti ukrajinského prezidenta. Děkujeme písní Farao. V týdnu zemřela Madeleine Albrightová, bývalá ministryně zahraničí USA s českými kořeny. Bylo nezvyklé, že se veřejně nevyjadřovala k válce na Ukrajině. Jen pár lidí v jejím okolí vědělo proč. Invaze ji zastihla v posledním stadiu rakoviny a vzala jí poslední zbytky sil. Přesto den před ruskou invazí řekla: „Pokud Rusko vyhlásí válku Ukrajině, nezajistí mu to návrat dávné velikosti, naopak. Skončí izolované, zmrzačené a zranitelné.“ Nadějnou neděli. (JV)

51 queries in 0,846 seconds. From 34.239.151.124