SYNODA 2022 (5.2.)

Vyvěšeno: 6. 2. 2022 v 13:27
Card image cap

Impulzy k synodalitě – 4

Tentokrát prof. Tomáš Halík: „Stav katolické církve dnes v mnohém připomíná situaci těsně před reformací. Když bylo odhaleno netušené množství případů sexuálního a psychologického zneužívání, otřáslo to věrohodností církve a otevřelo řadu otázek týkajících se celého systému církve. Zavřené a prázdné kostely během koronavirové pandemie jsem vnímal jako prorocké varovné znamení: tak může brzy vypadat stav církve, pokud neprojde proměnou.“

Svou zatím poslední knihu Tomáš Halík nazval Odpoledne křesťanství – Odvaha k proměně. (Máme ji také v knihovně k zapůjčení.) Pro začátek několik vybraných citací:
■ str. 86: „V Polsku právě probíhající rychlý kolaps tamního silného katolictví spustila nešťastná aliance nacionalistických politiků s konzervativní většinou hierarchie – podařilo se jim během dvou let poškodit církev mnohem více, než se o to marně po desetiletí pokoušela komunistická vláda s využitím všech mocenských prostředků…“
■ str. 87: „Zájemců o duchovní povolání drasticky ubývá a celá síť farní správy, jak se vytvořila před několika staletími, se v řadě zemí nevyspravitelně trhá. Záchranné pokusy hierarchie – dovoz kněží z Polska, Afriky a Asie, slučování farností a podobně – nejsou reálným řešením a prohlubování této krize nezastaví ani nezmírní; jde spíše o přesouvání lůžek na Titaniku…“
■ str. 113: „Sekulární veřejnost začala církev vnímat jako rozhněvanou společnost, zabývající se obsesivně několika tématy (potraty, kondomy, stejnopohlavními svazky), v nichž pro ni nesrozumitelným způsobem opakuje své anatéma; lidé věděli, proti čemu katolíci jsou, ale přestali rozumět tomu, pro co jsou a čím mohou prospět současnému světu…“
■ str. 128: Církev dnes není v situaci, kdy si může dovolit zvát hledající do předsíní své chrámové podoby. Kardinál Bergoglio v předvečer svého zvolení papežem citoval Ježíšova slova: „Stojím u dveří a klepu“; dodal však, že dnes Ježíš klepe zevnitř církve a chce vyjít ven, zejména ke všem chudým, marginalizovaným a zraněným v našem světě, a my ho musíme následovat.“

Ke čtenářskému studiu nejprve doporučujeme vyjádření Tomáše Halíka K synodální proměně církve. Pak až něco k poslechu.

Teprve teď přicházíme se slovy samotného autora O synodální reformě katolické církve a nové knize Tomáše Halíka (32 min.).

Co o nové knize říkají druzí, můžeme najít při Uvedení knihy Tomáše Halíka v klášteře bosých karmelitánů na Fortně (56 min.).

A na TV Noe v pořadu Dům ze skla s Tomášem Halíkem o synodální cestě a zmíněné knize hovořila paní Daniela Brůhová (64 min.).

obrázek: „Jestliže jsem vám tedy umyl nohy já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému nohy umývat.“ (Jan 13,14)

51 queries in 0,575 seconds. From 34.239.158.223