SYNODA 2022 (26.2.)

Vyvěšeno: 26. 2. 2022 v 09:32
Card image cap

Impulzy k synodalitě – 7 Na pozadí strašných událostí z Ukrajiny napadené Sověty dokončujeme základní etapu synodálního procesu. Budeme podobně bezzubí jako politici? 17.2.2022 uplynulo 60 let od tajného kněžského svěcení jezuity Jana Rybáře biskupem Karlem Otčenáškem ve valdické věznici.

Pořád se to snaží zpochybňovat nejedno kníže kněžské, které nezažilo totalitu a nic o ní neví. Protože Jenda kněžsky sloužil i v přítomnosti samotného biskupa Karla, musel by onen „kanónista“ vystřelit i na biskupa Karla. Ale pojďme k podstatnějšímu, k dědictví pátera Rybáře (https://rybar.trutnovsko.net/index.html). To, co považoval za důležité z aktuálního, sepsal každý měsíc na papír v podobě fejetonu. Ten předposlední se jmenuje „Tutlátoři“:

Sloveso „tutlat“ patří do skupiny slov onomatopoických čili zvukomalebných. Už téměř tisíc let jsou nejzdatnějšími tutlátory zákoníci z Vatikánu. Vydalo by to ne na knihu, ale na knihovnu. Třeba: ututlaný záporný postoj odborné papežské komise vůči „Humanae vitae“. Nebo: kladné stanovisko Papežské Biblické komise ke svěcení žen. Nás to zajímá kvůli tajnému biskupu Davídkovi, světiteli žen. Proti němu se zuřivě postavili jeho vlastní spolupracovníci, natož kurie vatikánská i česká. Kvůli tomu zřídil Pavel VI. zvláštní Papežskou Biblickou komisi vynikajících odborníků a ta došla r. 1976 (12 hlasy ze 17) k závěru, že dle Bible nejsou proti svěcení žen námitky. Zděšení – a trezor … Nyní to prozradil bývalý člen Papežské Biblické komise Johannes Beutler SJ. U nás se ovšem tohle nikde nedovíte; naši tutlátoři jsou stále velmi mocní – ani jeden prelát se dosud (za 32 let) neodvážil veřejně se pomodlit na hrobě nebohého Davídka v Brně Tuřanech …

I tohle patří k synodálnímu procesu, který v současné církvi probíhá. Ti mladší, kteří prožívají tuto událost poprvé v životě, jsou osloveni možností vyjádřit se, zvláště když k tomu byli přímo vyzváni. My, starší, jsme trochu skeptičtí, že vrchnost bude chtít opět ututlat spoustu podnětů ze synodních kroužků, jak se to stalo před více než 20 lety během Plenárního sněmu Katolické církve ČR. Přesto se někteří snažíme ono zklamání překonat a snažíme se také. Já už jen proto, abych se udržel ve stavu mentální bdělosti. Jak říkal Jenda Rybář: Těším se na církev za 5 tisíc let. V knihovně máme k zapůjčení i na prodej knihy Jana Rybáře: Musíš výš (fejetony, ale nejen), Kam jdeme? (uvedení do křesťanství), Deník venkovského faráře (rozhovor) a Rybář na poušti (poslední texty). Jeho česká verze Korunky k Božímu milosrdenství je důstojnější náhradou té polské – Velké zrnko: „Děkuji ti, Něžná Moci, která jsi nás povýšila k Absolutnu od okamžiku Zvěstování až po dnešní den Eucharistie.“ A 10 malých zrnek: „Děkuji Ti, že bez nás nemůžeš být.“ Člověk už si nekřiví záda, neohýbá hlavu, neklopí oči, ale naopak si rovná páteř… Zdar v synodní skupince a pokojnou neděli přejí ostravští salesiáni.

obrázek: „Kdo je bezvýznamný, zaslouží slitování, ale mocní budou tvrdě zkoušeni.“ (Mdr 6,6)

51 queries in 0,547 seconds. From 34.239.158.223