SLŮVKO PRO DĚTI 1.ADVENTNÍ NEDĚLI

Vyvěšeno: 28. 11. 2020 v 23:11
Card image cap

„Neboj se a vydej se na cestu.“ (Mt 13,33-37)
Myšlenka: SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM NA KONCI ŽIVOTA

Začíná doba adventní, je to doba příprav. Chystáme se na Vánoce! Těšíte se na ně?
A taky už doma něco připravujete? Někdo možná pomáhal tvořit adventní věnec, stejně jako my v sobotu v Don Bosku, kde jsme věnců vytvořili opravdu spoustu.
Někdo už možná pekl perníčky… Ale připravit nemusíme jen věci kolem
nás. Připravit musíme hlavně sebe!
Dnes Ježíš znovu používá jedno slovo, stejně jako když mluvil o družičkách,
které čekaly na ženicha. Pamatujete si na to, když jsme si hráli na družby a družičky?
Tehdy jsme se bavili o tom, že je důležité připravit se na chvíli, kdy se setkáme s Ježíšem na konci našeho života. A Ježíš říká: „Bděte, protože nevíte, kdy to bude.“ Tím ale nechce říct, abychom se toho báli. Život po smrti není životem nějakých kostlivců, ale je životem Božích princezen a rytířů v nádherném království. Kde je všeho pro každého dost. Kdo má rád
zmrzlinu, tak je tam pro něho nachystaný kopec zmrzliny. A kdo má rád auta nebo traktory, budou tam. A teď mám pro vás úkol: Připravte si obyčejný papír a zkuste na něj donést všechny věci, které máte
opravdu rádi. Věci, bez kterých si život v Božím království nedokážete přestavit. Možná se vám stane, že se ty věci na papír nevejdou anebo je doma nenajdete. Můžete si pomoct a tyto věci nakreslit. Třeba jako my když jsme nakreslili celou naši rodinu, kterou bychom v Božím království chtěli.

No a stejně jako se družičky těšily na svatbu, tak se křesťané těší na život v Božím království, kde budeme mít všechny tyto věci, které jsme si donesli anebo nakreslili na papír. A jako se družičky připravovaly na setkání se ženichem, tak se také my připravujeme na toto velké setkání. Toto je význam slova „bděte“. Na obrázku, který dnes dostanete, je namalovaný kluk, který se vypravil na cestu – cestu do Božího království. Na druhé straně najdete jeden symbol, který vám napoví, co je na této cestě to nejdůležitější.

55 queries in 0,587 seconds. From 3.235.172.123