Slavnost narození Páně a Svaté rodiny

Vyvěšeno: 1. 1. 2021 v 15:57
Card image cap

Milé princezny a stateční rytířové Božího království: Jsou tady Vánoce! Určitě už máte rozbalené dárečky a taky jste možná snědli spoustu dobrot. A pamatuje si někdo z vás, co jsme si říkali minule? Bůh poslal k dívce Marii anděla, aby jí oznámil, že se má stát matkou krále.

A teď o Vánocích jsme slyšeli o tom, jak se tento král narodil. Ale
kde se to narodil? Někde ve stáji. Kde se většinou narodí budoucí král? V paláci. Už to nám napovídá, že tento král bude jiný než běžní králové. A víte, co se většinou stane, když se narodí malý princ, budoucí král? Královští trubadúři začnou troubit slavnostní melodie a nějaký hlasatel oznámí tu velkou slávu. Stalo se něco podobného, když se narodil Ježíš? Stalo se něco daleko slavnostnějšího. Ukázali se andělé, kolem nich
byla velká záře, i když byla noc a zpívali nově narozenému králi, Božímu Synu. Oznámili to pastýřům, kteří se pak utíkali tomuto králi poklonit. To samé děláme při každé mši svaté: svými zpěvy oslavujeme Pána Boha a
jeho Syna a vždy, když poklekáme, znamená to, že se mu klaníme.
Máte doma nějaké nástroje? A umíte na ně hrát? Pokud ano, zajděte si pro ně a pokud ne, zkuste poprosit rodiče, zda by jste si mohli půjčit,
třeba hrnec anebo pokličku z kuchyně a mohli by jste si tak vyrobit nějaký vlastní nástroj (buben či činel) a pojďte si s námi společně zazpívat o tom jak se Pán Bůh narodil:

https://uloz.to/file/UlftL3RckFb7/115377-ciste-experimentalni-mp3

A nezapomeňte: Vždycky když budete v kostele zpívat, tančit anebo poklekat před svatostánkem, vzpomeňte si na tu
velikou radost, kterou jste zažili, když k nám o vánocích přišel
Ježíšek. Klaníme se a zpíváme pro krále!

52 queries in 3,608 seconds. From 34.239.151.124