Slavnost Krista krále – pro děti

Vyvěšeno: 21. 11. 2020 v 17:17
Card image cap

Slavnost Ježíše Krista Krále Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. (Mt 25, 31 – 46)

V dnešním evangeliu vypráví Pán Ježíš příběh o králi, který chválí lidi za to, co pro něho udělali. Oni jsou překvapeni, protože si nejsou vědomi toho, že by krále někdy v životě potkali.

Možná nastal čas na to, aby si rytířové a princezny spolu s vaší pomocí vyrobili královskou korunu. Ta je viditelným symbolem královské moci. Fantazii se opět meze nekladou. Můžete použít papír, plastelínu, zkrátka cokoliv, co máte po ruce.

Využijte času při výrobě korun (nebo, bude-li to jednodušší, až po jejím dokončení) k povídání s dětmi o tom, že viditelné znaky královské moci nejsou zdaleka tak důležité. Koruna pravého krále nedělá. Skutečně dobrý král se pozná podle svých vlastností, podle toho, jak vládne svému lidu. Přemýšlejte o vlastnostech, které by král měl mít. A proč zrovna tyto? Nyní si můžete připomenout a opět „vybudovat“ své vlastní království. Pohrejte si s jeho hranicemi, modelujte jeho tvar, až budete všichni spokojeni. Vyzdobte a doplňte své království k obrazu svému, tedy vás i vašich dětí. Vhodné jsou různé přírodniny, ale určitě můžete použít jakýkoliv jiný materiál. Hovořte s dětmi o tom, jak své království doplňují. Co představují jednotlivé prvky. My jsme hovořili např. o tom, že schránka ze dvou čepiček žaludů představuje schránku skrývající tajemství a možná poklad. Kytka sestavená z šišky a semínek dýně byla symbolem pohostinství pro všechny návštěvníky království. Naši malí králové by se o ně prý osobně postarali. Dali by jim najíst a napít. Určitě najdete celou řadu vhodných témat. Zkuste používat co nejvíce otevřených otázek, dejte dětem prostor pro jejich vyjádření.
Přečtětě dětem alespoň první část dnešního evangelia nebo, což je lepší, převyprávějte jim tento příběh úměrně jejich věku. Zaměřte se na pozitivní sdělení. Král chtěl lidem svým povídáním vysvětlit, že cokoliv dobrého udělali pro druhé, udělali vlastně i pro něho samotného. Totéž co platí v příběhu evangelia, platí i v Ježíšově království, do něhož všichni patříme. Když tedy děti jako stateční rytíři a krásné princezny pomáhají druhým, když se k nim hezky chovají (k rodičům, spolužákům, prarodičům, kamarádům…), nedělají to jen pro ně, ale i pro Pána Ježíše. Ke každému bychom se měli chovat tak, jako by to byl sám Pán Ježíš. To je spolehlivý návod na to, aby bylo v našem království skutečně krásně. Přemýšlejte s dětmi o tom, jaké dobré skutky mohou konat pro druhé, jak je mohou potěšit, pomoci jim (poradit spolužákovi ve škole, pomoci mamince s mytím nádobí, tatínkovi s opravou, babičce se zaléváním zahrádky, pohrát si s mladším sourozencem a mnoho dalších příkladů). Nebo konkrétně v dnešní době mohou někoho potěšit tím, že zavolají, že se za někoho pomodlí, že prarodičům nakreslí obrázek atd. Za každý takový příklad si děti mohou vyzdobit a zkrášlit své království – třeba barevnými kuličkami, kamínky, korálky, čímkoliv, co máte právě po ruce.

51 queries in 0,915 seconds. From 100.28.227.63