SLAVILI JSME 2. POLOPOUŤ:

Vyvěšeno: 6. 5. 2023 v 10:49
Card image cap

ve čtvrtek 4.5., sice se zpožděním po 1. máji, ale o to víc s chutí. Vonný dým kadidla navodil atmosféru, jako že má někdo svátek (jmeniny kostela). V divadelní scénce se někdo příhodně označil za pitomce, že se dřív neučil, a teď, po dvaceti letech mu to chybí. Píseň k Josefu-Dělníkovi od Marie Holkové a Víta Petrů připomněla oslavence.

A nezapomněli jsme ani na světce dnešního dne, blah. Zefferina Jimenes, španělského Róma. Děti přinesly jako dary své výtvory nebo pomůcky ze zájmových kroužků v oratoři a doprovodily je modlitbou:

■ Děkujeme za příklad svatého Josefa. Přinesl jsem kopii jeho obrazu v našem kostele. Modleme se za nezaměstnané, aby našli práci.
■ Jmenuji se Pepi. Rád pracuji v dílně. Vyrobil jsem vlakové nádraží ve Vítkovicích. Modleme se za nás rodiče, abychom byli dětem dobrým příkladem.
■ Jmenuji se Lukáš a baví mě tvořit hezké věci. Tohle je kachon, na který rád bubnuji. Modleme se za nás, abychom to hezké neničili, ale vytvářeli.
■ Jmenuji se Samuel, hraji florbal a stolní tenis. V tělocvičně trénuji svoje tělo. Modleme se, abychom hráli čestně ve sportu i v životě.
■ Jmenuji se Pavel a rád připravuji jídlo pro sebe i pro druhé. Na dnešní agapé se můžeme těšit. Modleme se za ty, kteří mají hlad, a za nás, abychom si jídla vážili.
■ Dnes má také svátek blahoslavený Zeferrin. Tyto bankovky nám to v oratoři připomínají. Pomáhej nám být dobrými křesťany, jako byl on.

Po Eucharistii jsme mohli na miniexkurzi po střediskových dílnách. Horní výtvarnou dílnu nám ukázala pedagožka Alena Jablonická, v dolní řemeslné dílně představili kroužky Alan Srněnský (lepení papírových modelů a práce s dřevem) a Martin Novotný (3D tisk a vypalovačka – její zápach byl ve srovnání s kadidlem o poznání horší). A nakonec malé tradiční čtvrteční pohoštění na baru: chléb s pomazánkou, buchta a čaj.

Snad se nás tak více dotknul obraz sv. Josefa-Dělníka, který se poctivě staral o svou rodinu a malého Ježíše do toho poctivě uváděl. Myslím, že Josef připravil Ježíše do života Pánu Bohu vydařeně. Myslím, že slavnost se vydařila Pánu Bohu i nám. Děkujeme.

5.5.2023 Jiří Veselý

54 queries in 0,791 seconds. From 44.201.97.224