ROZHLÍŽENÍ SE (5.3.2023)

Vyvěšeno: 11. 3. 2023 v 13:33
Card image cap

Kopie korunovačních klenotů

Prý se inaugurace našeho nového prezidenta příliš podobá korunovaci krále. Inu, proč ne, má-li to inspirovat k dobré službě a krásnému životu. S kolegy v práci jsme nedávno navštívili Muzeum Bible v Jablunkově, když tam vystavovali také kopii českých korunovačních klenotů. Jejich symbolika mě natolik zaujala, že se bez ní nešlo obejít na letošním plese. Tedy aspoň pomocí napodobenin.

1. Jablko ze sklepa mi připomnělo, že naše česká země není pupek světa, ale že jsme a musíme být součástí většího celku, jakým je EU, NATO a potažmo ZEMĚ-koule.
A proto přeji novému prezidentovi Petru Pavlovi i nám, dětem české země, abychom na to nikdy nezapomněli a učili se žít se všemi lidmi.

2. Žezlo spletené z voňavé levandule mi připomnělo, že židovští i křesťanští králové byli od nepaměti mazáni křižmem, voňavým olejem. Měli vonět po Pánu Bohu.
A proto přeji novému prezidentovi Petru Pavlovi i nám, křesťanům pomazaným křižmem, abychom na to nikdy nezapomněli a voněli druhým po Nejvyšší Pravdě a Lásce. A jak říká Ježíš: „Vy jste sůl země…“ (Mt 5,13). Tedy nejen vonět, ale i chutnat. Té soli ani moc, ani málo, ale právě tak akorát, abychom druhým voněli a chutnali.

3. Koruna z kočičího zlata mi připomněla závěr pohádky „Byl jednou jeden král“, který si říkal „Já První“ nevěda, že první znamená být poslední. A Ježíš dodával: „a být služebníkem všech“. Panu králi už nehrozilo, že se utopí v rašelině, že z něho vznikne uhlí a že s ním lidé zatopí v kamnech. Našel pevnou půdu pod nohama.
A proto přeji novému prezidentovi Petru Pavlovi i nám, přizvaným k budování Božího království, abychom na to nikdy nezapomněli a stále znovu zkoušeli sloužit potřebným, jak to Pán Bůh dělal, dělá a bude dělat nám, svým dětem.

Mahátma Gándhí kdysi řekl: „Nenásilí je největší síla, kterou má lidstvo k dispozici. Je mocnější než nejmocnější zbraň, kterou kdy člověk vynalezl.“ Až budeme zase někdy zpívat českou státní hymnu, vzpomeňme si na poselství oněch tří korunovačních klenotů, aby nezůstalo jen o romantické představy ráje. (JV)

foto: napodobenina Českých korunovačních klenotů na Salesiánském plese v Ostravě

54 queries in 0,845 seconds. From 44.201.97.224