ROZHLÍŽENÍ SE (24.12.2023)

Vyvěšeno: 23. 12. 2023 v 15:56
Card image cap

Šlechtické Vánoce

„Jestli poznám víc takových křesťanů jako jsi ty, poznám-li jich sto, ne, deset, slyšíš, poznám-li jich deset, změním tvé mínění o tvých souvěrcích.“ Takto mluvil sultán Al-Kamil s bratrem Františkem. Ale František se zarmoutil: „Vznešený pane sultáne, to bude těžké, protože taková neužitečná a hloupá stvoření, jako jsem já, nebude lehké v táboře najít“ (z knihy Zofie Kossakové Beze zbraně).

O 3 léta později, r.1223, v Itálii František shromáždil spoustu lidí k prvnímu živému betlému. Postavili jesle, přinesli seno a přivedli i vola a oslíčka. Je uctěna prostota, povýšena chudoba, zvelebena pokora a z Greccia se stává nový Betlém.“ (Tomáš z Celana). Už je tomu 800 let.

Nedávno se náš národ loučil s knížetem Karlem Schwarzenbergem. Salesiánský kněz říkal: „Pokud odešel k Pánu, pak se radujme, i když jsme smutní. Jsme-li nazýváni křesťany, tedy sestrami a bratřími Krista, tedy Ježíše vzkříšeného z mrtvých, pak již od dob křesťanů antiochijských neseme toto jeho jméno jako svědectví o životě bez konce. Slovo o Ježíši Kristu je evangeliem o nikdy nekončící plnosti života… Pan kníže miloval koledu Narodil se Kristus Pán. Jednou mi říkal, jak se mu líbí to zvláštní slovní spojení Goliáš obloupen – člověk jest vykoupen. Ale především tato koleda pro něj vyjadřovala to nejdůležitější, v co věříme, a proč je tedy návrat k Pánu důvodem k radosti.“

Naše země mohla mít dva slušné prezidenty: prof. Jana Sokola a knížete Karla VII. ze Schwarzenbergu. Většina voličů však dala přednost opaku. Historie se opakuje přes 2000 let. Jako vychovávané dítě jsem slýchával: „Práce šlechtí.“ Jako účastník socialistického školství jsem slýchával: „Socialismus šlechtice nepotřebuje.“ Podle toho to tak v našem okolí vypadá. Prof. Tomáš Halík nazval knížete Karla „Vychovatelem šlechetnosti“. Pan kníže o sobě říkával: „Jsem asi dobrý katolík, ale špatný křesťan.“ Když s ním paní Renata Kalenská vedla poslední rozhovor, řekl jí svůj poslední vzkaz nám všem: „Možná jsem na začátku cesty být dobrý.“

Přejme si navzájem onu šlechetnost Ježíše z Nazaretu, Františka z Assisi a Karla ze Schwarzenbergu.

(JV)

foto: 2 možní slušní prezidenti (kníže Karel Schwarzenberg s prof. Janem Sokolem)

51 queries in 0,869 seconds. From 34.239.151.124