ROZHLÍŽENÍ SE (12.3.2022)

Vyvěšeno: 12. 3. 2022 v 21:58

Putin – ochránce (víry) ?

Loučili jsme se s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Byl biskupem v místech, kam byl kdysi „internován“ ze západních Čech. Byl ústředním duchovním rádcem skautů, podařilo se mu ve WOSM obhájit jedinečné znění skautského slibu Nejvyšší Pravdě a Lásce. A ze všech biskupů byl největší oporou Leoši Ryškovi a Televizi Noe. Jestlipak se najde někdo nový, až se zas ozve nějaký fundamentalista „co si to ta televize dovoluje, když přispívám“?

Ve čtvrtek 24.2.2022 napadl Putin se Sověty Ukrajinu. Kyjevská Rus má kořeny v Evropě, zatímco Moskva patří mentalitou k mongolským nájezdníkům, kde se panovník legitimuje agresí (více M.C.Putna: Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity). Putin je z KGB vycvičená mašina na smrt. Na životech (ani Rusů) mu nezáleží. Je lhář, manipulátor, diktátor. Arogantní, nenávistný, mstivý. Duchovní syn Hitlera a Stalina. Jako oni, i Putin je jistě poznamenán z dětství. Lavrov říká, že to zavinili ti druzí. Někteří zůstali dětmi i na stáří.
■ Soudruh Klaus: Očekával rozumné Rusko. Známe jej jako nejchytřejšího a teď tohle. Lítost mu nevěříme!
■ Prezident Zeman: Přiznal, že se mýlil. Počkejme si na pokání = opravdová lítost a prosba o odpuštění + vyhodit 3 „dárečky“ a vzdát se úřadu!
Předseda ÚS ČR Pavel Rychetský: „Obžalovat Putina z válečných zločinů a postavit ho před mezinárodní trestní tribunál.“ – Kéž by.
Bývalý velvyslanec v Moskvě Petr Kolář: „I naši Rusové … S jídlem roste chuť.“
Zpravodaj Miroslav Karas a generál Petr Pavel: „Jestliže Ukrajinci umírají, my bychom měli být schopni se alespoň uskromnit.“
■ Jarek Nohavica: „Medaili od Putina vracet nebudu. Nemám ji za válčení.“
■ Člověk v tísni: „Je těžko obhajitelné, aby písničkáři přijímali medaile od autoritářů, aby pak posílali jejich obětem peníze.“
■ Senátorka Miroslava Němcová: „Zeman si myslí, že nemáme mozky. Vyznamenání byla cynická kamufláž.“
■ Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij: „Zůstali jsme na to sami. Ptal jsem se 27 států, ale všichni se bojí.“
■ Papež František: „To s námi dělá ďábel: často přichází „s líbeznýma očima“, „s andělskou tváří“, dokonce se umí maskovat posvátnými, zdánlivě náboženskými motivy! Pokud podlehneme jeho lichotkám, nakonec ospravedlníme svou faleš tím, že ji budeme maskovat za dobré úmysly … Podívejme se na Ježíše, který se nesnaží dohodnout, neuzavírá dohody se zlem. Proti ďáblovi staví Boží slovo.“

Chtěl jsem psát, že doba postní není doba postní, a že „čiňte pokání“ má znít „změňte smýšlení“. Proto nabízím ke vzdělávání i ve válce:
1) Může být válka spravedlivá?: Ježíšův étos lásky k bližnímu s válkou nepočítá. Křesťané prvních staletí byli pacifisté. Přesto dnes jeden „křesťanský“ národ připravuje agresi proti druhému. „Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ (Mt 5,9)
2) Církev a násilí: Násilí má mnoho podob a začíná v lidském srdci. Církev násilí odmítá. Ale ani ona nemá čisté ruce. „Křesťané často popřeli evangelium a podlehli logice násilí.“ (Jan Pavel II.)
3) Tajemství zla: Stále žijeme v napětí mezi dobrem a zlem. Někdy nás však zlo ohromí svým rozsahem i brutalitou. „Nedokážu si představit nic, co by mohlo Satana naplnit větší škodolibou radostí, než když lidé nejsou schopni rozpoznat zlo.“ (Scott Peck: Lidé lži).
Máme v tyto dny co objevovat. (JV)

52 queries in 0,752 seconds. From 34.239.158.223