Rorátní mše v našem kostele

Vyvěšeno: 24. 12. 2023 v 14:47
Card image cap

Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním; a bude v onen den světlo velké, aleluja.“

Při zpěvu této krásné antifony jsme již potřetí kráčeli potemnělým kostelem při svitu rozžatých svící.

V této jedinečné atmosféře jsme prožili mši svatou a vnitřně se zaposlouchali do příběhu narození Jana Křtitele. Společně jsme děkovali za lidi, kteří nás přivedli k Pánu Ježíši. Lidem, kterým vděčíme za život a také jsme společně předkládali své prosby.

Ani tentokrát nechyběla po mši svaté snídaně, čaj, nebo výborná káva. Nechybělo také příjemné posezení s ostatními farníky, díky kterému jsme se opět mohli vzájemně lépe poznat a popovídat si. Věřím tomu, že příští rok budeme v rorátech opět pokračovat a vy ostatní se k nám můžete připojit.

Zapsala Soňa Cvešperová a nafotil Lukáš Cvešper

54 queries in 0,843 seconds. From 34.239.151.124