Radujte se …

Vyvěšeno: 12. 12. 2020 v 23:28
Card image cap

3. neděle adventní (13.12.2020)

  • Čím je 8.12. v Ostravě významné
  • Info
  • Návrh na nedělní dopoledne
  • „Gaudete in Domino – Radujte se v Pánu“
  • Povzbuzení i k nesvátostnému smíření

Čím je 8.12. významné?

8.12.1841 – Don Bosco se potká s chlapcem Bartolomeo Garelli v sákrtistii, zjistí, že umí pískat, a začne tak salesiánské dílo pro mládež.

8.12.1854 – pp. Pius IX. vyhlásil, že Ježíšova maminka Maria byla uchráněna poskvrny prvotního hříchu. K tomu P. Jan Rybář: „Já jsem počata bez poskvrny“ – řekla Matka Ježíšova r. 1858 při svém zjevení v Lurdech. Tohle ovšem už slavili v 9. stol. v Cařihradě, u nás to slavíváme 8. prosince. Většině lidí není jasné, oč jde, protože se kazatelé obávají říci naplno, že je to oslava manželského tělesného spojení Mariiných rodičů, a to spojení bez poskvrny dědičného hříchu. (Dědičný hřích je hřích vzdoru člověka vůči Bohu). Moje babička vzpomínala, že se s dědečkem večer pomodlili, pak skočili do peřin a řekli si: ať to bude holka nebo kluk! A měli 7 dětí, než dědeček úrazem umřel. Jaké to křesťanské početí člověka! Početí když ne neposkvrněné, tak jistě lidsky čisté. Bůh stvořil člověka podle svého obrazu (Gn 1,26-27). Člověk je tedy spolustvořitel – a my při každém porodu dodnes zažíváme v úžasu stvoření člověka „z ničeho“, v lůně ženy. I sám Bůh přišel v Kristu skrze lůno ženy! Jak úžasně se na to dívá křesťanství!

8.12.1934 – Ignác Stuchlý otevřel v Ostravě salesiánský dům a zahájil tak činnost oratoře.

8.12.1937 – požehnal kostel sv. Josefa (základní kálen posvětil olomoucký arcibiskup Leopold Prečan)

8.12.1965 – zakončení II. Vatikánského koncilu v Římě

8.12.1990 – znovuotevření kostela, který od 50. let ničili komunisté; z archívu provincie jsme dostali videozáznam, jehož sestřih můžete shlédnout zde: Znovuotevření. V pondělí 7.12.2020 na TV Noe v pořadu Za obzorem proběhl živý vstup 40 let salesiánek v ČR.

Info

TV Noe v pořadu V souvislostech – Michal Klíma: Co se děje v Radě České televize nejen k situaci v ČT, ale také k odpovědnosti za nominaci paní Lipovské. Paní Sedláčková a pane Klímo, děkujeme. Podporujeme TV Noe, aby se nebála zůstat ve službách Dobrých zpráv.

Návrh na nedělní dopoledne

(nejprve si připravit Misálek a Kancionál, papír a tužku) Na úvod nedělního shromáždění (kdo je sám, tak nedělního zastavení) u 2. svíce na adventním věnci doporučuji zpěv nebo recitaci písně z Kancionálu č.101 „Ejhle, Hospodin přijde“ s následujícím rorátním žalmem.

Pojďme dnes nakouknout do FANKLUBU MESIÁŠE – poznámky k 3. adventní neděli / B

A k tomu audio – promluva z 3. adventní neděle / B

Nejprve si mohu poznačit na kousek papíru, co bych potřeboval vysvětlit a co jsem objevil nového na cestě s Ježíšem. Pak se o to zkusme podělit s ostatními a naopak oni se mnou. Své poznámky si mohu dát na stůl nebo vložit do peněženky. Na závěr doporučuji zpěv nebo recitaci písně z Kancionálu č.128 (slova vycházejí z biblických textů): „Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte spravedlivého. Rozestup se země a vydej Spasitele.“ (Iz 45,8) Jsou to slova toužebného volání proroka Izaiáše, slova krajně odvážná a zároveň hrozící. Prvá slova o rose znějí jako přání rolníka, jako prosba za budoucí úrodu. Jenže další slova posunují smysl do oblasti morální a sociální. Vláha rosy má zúrodnit lidskou poušť a spravedlnost má padnout na svět jako déšť. Staré české dštěte, které je od déšť, dostalo časem výhradně význam vášnivého chrlení; prvá představa při jeho vyslovení je dštění plamenů. Volání po mračnech dštících spravedlnost má sílu volání po posledním soudu. Nestačí však tento tlak nebeské spravedlnosti. Prorok volá po tom, aby se rozestoupila země. Zděšenému lidstvu bere pevnou půdu pod nohama a otevírá svou modlitbou propasti podsvětí. Z nich pak má takřka vyvřít Spasitel, který je spravedlivým soudcem. Prorok se neděsí přivolávaných katastrofálních dějů, neboť ví, že se nedotknou spravedlivých. Liják spravedlnosti bude pro ně rosou osvěžení. Velkého krále spravedlnosti, jehož příchod rozboří prolhané řády a etablované mocenské struktury, uvítají s jásotem. Izaiášovo volání zní jako odsudek nespravedlnosti. Opakujeme-li tato slova, měli bychom být opatrní, protože bychom mohli sami sobě přivolávat soud, na němž bychom těžko obstáli.

„Gaudete in Domino – Radujte se v Pánu“

Pozor č.1! Snad nedošlo k neuváženému kroku: Zeman chtěl po šéfovi BIS jména ruských agentů. Ten mu poslal obálku se třemi jmény. Odlehlo nám, že tam byla jen tři jména. 🙂

Pozor č.2! ČBK jde příkladem v procesu adventního „obrácení a ochoty ke změně“: Lipovská mění pozici své schopnosti poskytne církvi. Fakt, že „Leoš Ryška se k návrhu staví rezervovaně“ je pochopitelný, protože zatímco s paní Lipovskou mluvili jen neformálně, s bratry ve své komunitě o tom nehovořil vůbec. Komunita by spolupráci s Lipovskou a Xaverem pravděpodobně podmínila tím, že by předsedou Rady TV Noe byl protřelý ředitel středisek i komunit Jiří Caha, místopředsedou za menšiny by byl Pavel Kosmák, nad ekonomikou by bděl Stanislav Jonášek a dozorčí komisi byl měl pod palcem Jiří Veselý (vždy s připravenými zápalkami v kapse. 🙂

Povzbuzení i k nesvátostnému smíření

Už na jaře římský biskup František učil: „Mnozí mi říkají: Otče, kde mohu najít kněze, zpovědníka? Vždyť nemohu vycházet z domu. – Udělejte to, co říká katechismus. Je to velmi jasné: když nemáte možnost jít za knězem a vyzpovídat se, mluvte s Bohem, On je váš Otec! Z celého srdce jej proste za odpouštění, vyslovte před ním lítost. Slibte mu: jak to bude možné, později se vyzpovídám, ale odpusť mi, prosím, už nyní. A okamžitě obdržíte opět Boží milost. Jak nás učí katechismus. Sami můžete obdržet Boží odpuštění, nemáte-li možnost setkat se s knězem. Dobře prožitý úkon lítosti! A naše duše se znovu stane bílou jako sníh…“ Více: Zpověď bez zpovídání. Jinými slovy: proč čekat na odpuštění a smíření ve zpovědi, když pro návrat k Otci a změnu ve svém životě mohu zvednout zadek už teď.

Maran atha – Přijď, Pane Ježíši. Ostravští salesiáni.

49 queries in 0,939 seconds. From 44.200.140.218