Primiční mše svatá P. Petra Botha ve Valašském Meziříčí.

Vyvěšeno: 28. 7. 2020 v 17:28
Card image cap

4. července vyrazila z ostravského Don Boska malá skupinka na primiční mši svatou P. Petra Botha do Valašského Meziříčí. …

Už to bude neuvěřitelných 20 let, kdy Petr v Ostravě na místní konzervatoři začal studovat hru na violoncello. Na Domově Don Bosko strávil dlouhých 10 let a postupně za ním do Ostravy přišli i jeho bratři violista Tomáš a houslista Daniel. 

Láska k hudbě ale u Petra nikdy nevytlačila lásku k Ježíši a Petr se jej rozhodl následovat prostřednictvím neokatechumenátního společenství ve Valašském Meziříčí a později i v rámci formace ke kněžství v Misijním semináři Redemptoris Mater v Žilině.

Primiční mše svatá https://www.youtube.com/watch?v=RtTFnYOFUAU&t=4275s byla nejen završením Petrovy cesty, ale také možností potkat některé bývalé internátníky z Domova Don Bosko.

Petrovi přejeme hodně síly a darů Ducha Svatého do jeho nové služby ve farnosti Vrútky na Slovensku a budeme se případně i těšit na jeho návštěvu v Don Bosku s udělením novokněžského požehnání.

57 queries in 0,693 seconds. From 44.201.97.224