Podněty pro děti na 6. neděli v mezidobí (14.2.2021)

Vyvěšeno: 16. 2. 2021 v 20:09
Card image cap

POMOC OD JEŽÍŠE

Dnes si v evangeliu povídáme o tom, jak k Ježíši přišel nějaký nemocný člověk. Byl malomocný. Malomocenství je zlá nemoc. Nemocnému odumírá kůže a začne z něj opadávat. A také je to nakažlivá nemoc. Takže když se zjistilo, že je někdo malomocný, nikdo se o něj nestaral ani k němu nepřivolali lékaře. Ale vyhnali jej z města pryč, protože měli strach, aby je nenakazil. Malomocný člověk pak musel žít sám někde na pustém místě. Trpěl samotou a také touto zlou nemocí. Když jej někdo i v této samotě potkal, tak po něm začal házet kameny, aby jej od sebe odehnal. A takto nemocný člověk přišel za Ježíšem. Určitě už o něm někdy slyšel. Věděl, že je dobrý a věřil tomu, že po něm nebude házet žádné kameny. Protože věděl, že už mnohé lidi uzdravil, sebral i on všechnu odvahu a přišel jej poprosit, aby uzdravil i jeho. Ježíš měl s nemocným soucit a uzdravil jej. Stejně má Ježíš soucit s každým naším trápením. Nás sice netrápí škaredá a nakažlivá nemoc, ale může nás trápit něco jiného. Něco s čím si nevíme rady. Ježíš čeká, až za ním přijdeme a poprosíme jej o pomoc. A víte, jak můžeme Pána Ježíše o něco prosit, když ho nevidíme a ani jsme se s ním nikdy osobně nesetkali? Můžeme ho prosit v modlitbě. Zkuste se zamyslet nad tím, o co chcete dnes Pána Ježíše poprosit, zapalte si svíčku a společně se celá rodina pomodlete.

51 queries in 0,856 seconds. From 34.239.151.124