Podněty pro děti na 3. neděli postní (7.3.2021)

Vyvěšeno: 6. 3. 2021 v 20:22
Card image cap

Ježíš mě zná nejlíp. (J 2,13-25)

Slova svatého evangelia podle Jana.

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.‘

Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.

Převyprávějte dětem první část příběhu dnešního evangelia třeba v tomto duchu:

Pán Ježíš přišel do chrámu (dnes bychom mohli říci do kostela) a viděl, jak si v něm někteří lidé udělali obchod. Prodávali tam býky, ovce, holuby, měnili peníze. To se Pánu Ježíši nelíbilo, protože kostel nemá být místem k vydělávání peněz, ale místem, kde se lidé přicházejí modlit, kde se mohou setkat s Pánem Bohem.

Stavba takového kostela trvala strašně dlouho a lidé tehdy neměli k dispozici jeřáby, bagry, buldozery a jiné stroje, které máme dnes. Všechno dělali jen vlastní silou nebo s pomocí zvířat.

Máte doma kostky? Takové ty obyčejné, dřevěné nebo jakékoliv jiné. Vyzvěte děti, aby zkusily postavit svůj vlastní chrám (kostel) podle fantazie nebo třeba podle kostela, do kterého spolu chodíte.

54 queries in 0,914 seconds. From 44.200.140.218