Podněty pro děti na 2. neděli postní ( 28.2.2021)

Vyvěšeno: 27. 2. 2021 v 20:33
Card image cap

2. neděle postní (28. 2. 2021) Kartička 28: S Ježíšem je vždycky dobře. (Mk 9,2-10) Myšlenka: PROMĚNĚNÍ NA HOŘE Milé princezny a stateční rytířové, chodíte rádi na výlety? A co většinou na takovém výletě děláte?

Dnes jsme slyšeli, jak vzal Ježíš své přátele Petra, Jakuba a Jana na výlet na vysokou horu. Chtěli být sami, odpočinout si a taky se společně pomodlit. Když vyšli na horu, stalo se něco nečekaného. Pamatujete si co? Ježíšův oděv najednou zářivě zbělel a objevili se tam dva velcí proroci, kteří už dávno zemřeli: Mojžíš a Eliáš, a začali si s Ježíšem o něčem povídat. Ježíšovi přátelé vůbec nechápali, co se děje, ale cítili se moc dobře, protože pocítili závan Božího království. Poznali, že nic krásnějšího neexistuje a toužili po tom, aby ta krásná chvíle nikdy neskončila. Petr hned navrhl, že jim postaví tři stany, aby tam mohli bydlet. V tom okamžiku se z nebe ozval hlas, který řekl – Pamatujete si, co řekl? – „To je můj milovaný syn, toho poslouchejte.“ A v té chvíli se všechno vrátilo do běžného všedního stavu. Mojžíš s Eliášem zmizeli a Ježíš vypadal jako předtím. Ježíšovi přátelé z toho byli pěkně zmatení. A ještě zmatenější byli, když jim Ježíš řekl, že o tom nemají mluvit, dokud nevstane z mrtvých. Vůbec nevěděli, co to znamená vstát z mrtvých. Věděli jenom, že s Ježíšem je jim dobře a že Boží království je úžasné..

52 queries in 0,562 seconds. From 3.235.172.123