Podněty pro děti (25.4.2021)

Vyvěšeno: 24. 4. 2021 v 15:53
Card image cap

Ježíši na mě záleží. (Jan 10,11-18)

Rodiče, přečtěte si, prosím nejprve sami text dnešního evangelia.

Slova svatého evangelia podle Jana:„Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“

Potom vyprávějte o příběhu svým dětem.

Děti, jednou, když se Ježíš snažil vysvětlit lidem, kdo vlastně je a proč mezi ně přišel, přirovnal sám sebe k pastýři a nás lidi zase k ovcím, o které se stará.

Přirovnání k pastýři se nám dnes může zdát těžko pochopitelné, protože už u nás moc pastýřů nemáme. Pojďme si proto nejdřív říct, kdo to vlastně pastýř je. Zkuste se nejdřív dětí zeptat, kdo podle nich pastýř je a co dělá. Teprve potom jim přečtěte odpověď, která je napsaná dále.

Pastýř je člověk, který se stará o krávy, kozy, koně, osly nebo také ovce. Dříve měla u nás takového pastýře téměř každá obec. Říkalo se mu „obecní pastýř“. Bydlel v domečku, který se nazýval „pastouška“ a každé ráno sháněl zvířata ze všech statků a vodil je na pastvu. Jak to dělal? Procházel kolem domů a buď troubil na pastýřskou troubu, nebo práskal bičem. Zvířata tento zvuk poznala a protože věděla, že pastýř jim neublíží, ale naopak je dovede k čerstvé trávě a dobré vodě, seběhla se k němu a následovala jej. To nebylo jediné, co měl obecní pastýř na starost. Pastýř musel také umět zahnat šelmy, které by mohly ublížit zvířatům, co pásl. Takovými nebezpečnými šelmami byli například vlci. Pastýř je odháněl holí, ohněm nebo prakem, dost často mu při tom také pomáhali psi. Kromě toho pastýř zvířata také léčil.

Jaký tedy musel pastýř být?

  1. Musel vědět, kam chce vlastně zvířata dovést, kde je pro ně ta nejlepší tráva a voda. Musel také vědět, kudy tam zvířata dovede, jakou cestu zvířata zvládnou projít.
  2. Musel být odvážný, aby se nebál bojovat proti vlkům a jiným šelmám.
  3. Musel také zvířata dobře znát, aby je mohl léčit.

Pokud nás tedy Ježíš přirovnává k ovcím a sebe k pastýři, říká nám o sobě, že je pro nás někdo naprosto zásadní, někdo, kdo nás dovede vést, ochránit a kdo nám rozumí!

A teď zpátky na začátek. Ježíš nám tedy o sobě říká, že je pastýř, který se o nás – ovce – stará. Ale proč to dělá? Dovedete na to odpovědět? Nechte děti, ať řeknou, co si myslí.

Děti, Ježíš, se o nás stará proto, že nás má rád. V tomhle se Ježíš od obecního pastýře liší. Ten sice mohl mít zvířata taky rád, ale svoji práci pastýře dělal asi hlavně pro to, aby se uživil. Pán Ježíš je Bůh, a tak se nepotřebuje uživit, on žije. Takže když se o nás stará, nedělá to pro odměnu, ani za odměnu, ale prostě jenom pro to, že mu jde o naše dobro.

Měli bychom se snažit napodobit tohle jednání Pána Ježíše i ve vlastním životě. Až budete děti třeba někomu pomáhat dejte si pozor, abyste při tom nemysleli jen na odměnu, kterou za to můžete dostat. Myslete hlavně na dobro člověka, kterému pomáháte. Vaše pomoc přinese větší užitek, když bude vykonána s láskou, než když bude jenom prostředkem k vlastnímu obohacení.

Modlitba: (Z knihy „Veršované modlitby pro kluky a holky“)

Pán Bůh je můj dobrý pastýř a já jeho ovečka,

na pastvu mě denně vodí strání pěkně z kopečka.

Když sluníčko žhne a pálí, zavede mě do stínu,

a když mrzne, vezme slámu, ustele mi peřinu.

Hezkou neděli!

Náměty na aktivity pro děti (a rodiče):

  1. Přirovnání k pastýřům a ovečkám bylo pro lidi, kteří žili v Ježíšově době, dobře představitelné. Tehdy se totiž chovalo hodně ovcí a k nim byli zapotřebí pastýři. Na co všechno se, děti, ovce chovají?
  2. Děti, odpovězte na otázku: Jak se u oveček jmenuje maminka, tatínek a děťátko?
  3. Znáte, děti, písničku, „Krávy, krávy“ od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Zkuste si ji s rodiči zazpívat a nezapomeňte zařadit i sloku o ovečkách.
  4. Pokud chcete ve zpívání pokračovat, velmi tematický je text písně „Ovečky“ od kapely „Učedníci“. Zkuste si zazpívat s Učedníky: Učedníci – Ovečky – YouTube
  5. V našem státě už pouze několik obcí zaměstnává obecního pastýře. Název jedné z nich je ukryt v tajence. Odpovědí budete možná velmi překvapeni. Chcete-li se o práci obecního pastýře v této obci dozvědět více, klikněte na odkaz: obecní pastýř
49 queries in 0,895 seconds. From 44.200.140.218