PODĚKOVÁNÍ OSTRAVSKÝCH SALESIÁNŮ PO ZVOLENÍ PREZIDENTA

Vyvěšeno: 4. 2. 2023 v 18:41
Card image cap

Sociální učení církve nás, křesťany, učí nežít v kostelní bublině. Jasně to předkládá poslední dokument II. Vatikánského koncilu, konstituce Gaudium et spes O církvi v dnešním světě: „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků…“ (GS 1)

  • Do kostela tak patří kultura – tu považujeme přímo za nepostradatelnou a samozřejmou.
  • Do kostela patří zdravověda – vytrvale nás tomu Ježíš učí příběhem o milosrdném Samařanovi.
  • Do kostela patří také ekologie – do nedávna považována za hříšné zbožšťování přírody, a musel přijít papež František, aby nás upozornil, že i zde leží naše odpovědnost.
  • A do kostela patří i politika – nikoli politikaření a intriky. Politika vycházející z řeckého slova polis = město, politiké techné = správa obce. Tedy politika jakožto věc veřejná, věc občanské spoluodpovědnosti.

Politika do kostela patří – jen se začtěme do Bible a najdeme tam tolik politiky, až nám z toho půjdou oči navrch.

Nedávná volba prezidenta nás však učila ještě jednomu: že už nešlo o věc politickou (jak se nám snažil někdo podsouvat), nýbrž věc etiky a mravnosti. Proto jsme se přihlásili k nápisu „Lhaní bylo dost. Zvolme si pravdu a důstojnost“. Proto jsme se rozhodli postavit se „Zlu“ a zvolit prezidenta, za něhož se nebudeme stydět, který nám bude příkladem slušnosti a na mezinárodní úrovni nás bude dobře reprezentovat. Proto jsme si dovolili poprosit Vás, abyste se k nám připojili s volbou p. Petra Pavla. A proto dnes:

  • děkujeme všem, kteří nás v tomto smyslu pochopili,
  • díky odpovědným voličům, kteří neztratili paměť a nechtějí, aby před našimi dětmi vedle školní tabule visel zarámovaný populista; všem, kdo se k nám svým hlasem připojili,
  • a děkujeme i těm, kteří měli opačný názor, nebáli se ho vyjádřit, a mohli jsme tak spolu o tom hovořit, hledat a objevovat to, co mj. leží na srdci Pánu Bohu.

Končíme své děkování několika prvními slovy nového prezidenta od srdce: „V této zemi nevidím vítězné nebo poražené. Vyhrály hodnoty: jako jsou pravda, důstojnost, respekt a pokora. Návrat k těmto hodnotám a normální smysluplné komunikaci nám výrazně pomohou zvýšit kvalitu života v této zemi… Jistě je spousta problémů, kterým dnes čelíme a v budoucnu můžeme čelit. Je důležité, abychom je řešili společně jako jedno společenství. To společenství je teď bohužel zraněné souběhem krizí, prezidentskou kampaní a stylem politiky konfrontace, osočování a hledání důvodů, proč něco nejde, místo hledání společných řešení… Jsem přesvědčen, že kromě těch rozdílů a příkopů máme mnohem více společné. Nejen jazyk, krásnou zemi, její historii, ale především naši společnou budoucnost… Rozhodně to ale nezvládnu sám. Je věcí nás všech, že návrat k těmto hodnotám nám pomůže zlepšit kvalitu života v této zemi.“

Salesiáni z Ostravy

51 queries in 0,838 seconds. From 34.239.151.124