Největší dar – 33. neděle pro děti

Vyvěšeno: 14. 11. 2020 v 10:27
Card image cap

V dnešním evangeliu Ježíš vypráví o tom, že Bůh dal každému z nás nějaké dary – něco, co nám jde, co umíme. Každý z nás je v něčem dobrý. Na obrázku, vidíte holku, jak se chystá namalovat obraz. Co na tom obrázku asi bude? Komu ho dá? Většinou, aby někomu udělala radost.  Co je cílem toho obrázku?

33. neděle v mezidobí (15. 11. 2020)

Myšlenka: NEJVĚTŠÍ DAR

Evangelium(Mt 25, 14-30)

Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům tento příběh: „Jeden člověk se chystal na cesty. Zavolal si proto své služebníky a svěřil jim své peníze. Jednomu dal pět hřiven (pytlů stříbra), druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.

Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, začal s nimi podnikat a vydělal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě hřivny, vydělal další dvě. Ale ten, který dostal jednu hřivnu, šel, vykopal jámu a peníze do ní ukryl.

Po nějaké době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou dalších pět a řekl: „Pane, pět hřiven jsi mi svěřil a podívej – dalších pět jsem vydělal.“ Pán mu řekl: „Správně, služebníku, jsi dobrý a věrný. Pojď se se mnou radovat.“

Pak přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: „Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil a podívej – další dvě jsem vydělal.“ Pán mu odpověděl: „Správně, služebníku, jsi dobrý a věrný. Pojď se se mnou radovat.“

Nakonec přistoupil i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: „Pane, bál jsem se, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady ji máš zpět.“ Pán mu odpověděl: „Služebníku, jsi špatný a líný. Bál ses? Měl jsi tedy moje peníze uložit ke směnárníkům (do banky) a já bych si po návratu vyzvedl, co je moje i s úroky. Teď jdi pryč, protože nejsi k ničemu.“

Dětem můžete pustit toto video k evangeliu:

V dnešním evangeliu Ježíš vypráví o tom, že Bůh dal každému z nás nějaké dary – něco, co nám jde, co umíme. Každý z nás je v něčem dobrý. Na obrázku, vidíte holku, jak se chystá namalovat obraz. Co na tom obrázku asi bude? Komu ho dá? Většinou, aby někomu udělala radost.  Co je cílem toho obrázku?

A stejně tak je tomu i s dary, které dostáváme od Boha. Bůh je dal nám, ale dal je nám proto, abychom díky nim mohli udělat někomu radost. Velkým darem je už to, že mám zdravé ruce a s nimi můžu někomu pomoci, zdravé nohy a s nimi můžu zajít vynést koš. Víte, jaký největší dar vám můžou vaši rodiče dát? Svoji láskyplnou přítomnost. Když jsou s vámi, hrajete si spolu, povídáte, jdete na výlet. Žádný větší dar není. A stejně tak i Pán Bůh nám dal velký dar: svoji přítomnost. Ať jsem, kde jsem, ať dělám, co dělám, Ježíš je vždycky se mnou. A ani tento dárek není jenom pro nás, ale má být i pro druhé lidi: když jsem já při hraní si, učení i plnění různých povinností s Ježíšem, to znamená, když ho mám ve svém srdci, které mám pro něho vyčištěné, od zlých myšlenek a skutků, tak se stávám světlem pro druhé. Přináším radost do jejich životů.

Aktivita:

Nachystejte si 3 různé skleničky nebo i více, kolik vás je doma a nalijte do těchto skleniček něco, co máte rádi – např. vodu, děti džus, mléko nebo kakao, maminky čaj nebo něco z hroznů, tatínci něco z ovoce nebo chmele.

Vidíme, že je rozdíl jestli naplníme velkou, prostřední nebo malou skleničku. Stejně jako ty skleničky, i my jsme každý jiný a vypadáme jinak (diskuse s dětmi, jaké jsou rozdíly mezi tím, jak vypadají skleničky a jaké jsou rozdíly mezi lidmi). Skleničky jsou různě velké, z různého materiálu, s potiskem s pohádkovou postavou, s uchem. Někdo z lidí je tlustý, někdo hubený, vysoký, malý, máme různé oči, vlasy, atd.

Stejně jako obsah těch skleniček i my se také chováme jinak a každý umí něco jiného, má jiné hřivny neboli má na něco jiného talent (diskuse s dětmi, co je napadne). V skleničkách je různě barevná tekutina, některá je průhledná jiná ne, některá voní dětem, některá dospělým. Někdo z lidí umí zpívat, hrát na nějaký hudební nástroj, malovat, vyrábět, psát knihy, umí dobře matematiku, umí skvěle nějaký sport, atd.

Každý dostal jinou hřivnu, jiný dar, jiný talent.

V našem životě, ale nejsme často spokojeni, s tím, co máme (diskuse s dětmi, na co mají talent).

Stejně se s ostatními často srovnáváme a ptáme se často PROČ?

  • Proč mi nejde tak pěkně zpívat jako kamarádce?
  • Proč neumím malovat jako spolužák?
  • Proč mám ve škole tak málo jedniček?
  • Proč nikdy nedám gól a ostatní jich dají hodně?
  • Můžete vymyslet i další příklady

Nežijeme život od toho, abychom se dívali pořád kolem sebe a říkali si, jaké by to bylo, kdybych já byl jako někdo jiný a uměl to co tamten. Tím jen ztrácíme čas. Jednoho dne přijde Pán, stejně jako v úvodním videu, a bude se ptát, co jsi dělal s tím, co jsem ti dal a my mu řekneme, že jsme neměli čas a koukali jsme, proč jsme také nedostali více hřiven, třeba 5 a svou hřivnu jsme zakopali nebo jsme jí schovali do několika truhel, stejně jako fialový panáček.

Když nebudeme využívat své hřivny, budeme jako prázdná prostřední sklenička. I té připadalo, že je malá a že nemá v sobě čistou vodu a že není ze skla a chtěla být velkou nebo malou skleničkou a neviděla, ty své hřivny, které měla. Neviděla, že má na sobě krásný obrázek, v sobě postavičku Mimoně a že může udělat radost hlavně dětem.

Je to stejné jako když hraje orchestr. Když by chtěl každý hudebník a nástroj kopírovat toho druhého a nedělal dobře, to co umí, dopadne to takto:

Každý se máme snažit využít své rozdíly k tomu, abychom se dokázali poskládat v krásně znějící orchestr a pak skladba, bude znít hezky:

I když jsme všichni různí, různě vypadáme a máme různé hřivny, Pán nás má rád a na naší cestě životem nás doprovází a objímá nás (stejně jako stuha skleničky) bez rozdílu, jací jsme.

Aktivita pro menší děti:

57 queries in 2,802 seconds. From 34.239.151.124