KAM DOJDU BĚHEM KORONA ČASU ?

Vyvěšeno: 7. 11. 2020 v 20:21
Card image cap

32. neděle v mezidobí (8.11.2020)

  • Zprávy
  • Pár poznámek ke slavení neděle
  • Pokračování v dušičkovém měsíci

Tzv. dušičkový týden – Zaujal vás některý z nekanonizovaných svatých? Co říkáte na Pakt z katakomb? A jak vzpomínáte na zemřelé?

Zprávy

Během tohoto týdne jsme se oddali „nekroturistice“: využili jsme času k návštěvám míst, kde leží ostatky zemřelých salesiánů spjatých s Ostravou. V naší komunitě jsme měli jejich fotografie na židlích mezi sebou jako při sportovních utkáních v době pandemie. Chtěli jsme si je připomenout a více vnímat jejich přítomnost. Letos máme nabídku „dušičkového“ nejen týdne, ale celého měsíce… – na závěr ještě něco ke „Vzpomínce na věrné zemřelé“.

Mrzí mě, že i při pohřbu svých blízkých nebo i svém si někteří katolíci potřebují vyřizovat účty a sjednávat si satisfakci. Teroristický útok ve Francii a tři vraždy v kostele „ve jménu Alláha“ mnou otřásly. Obé z rádoby zbožnosti. Často mě přepadá obava, zdali to nezačíná fundamentalistickou zaťatostí a končí to useknutou hlavou. Často myslím na to, co znamená „ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. V Brně-Bystrci pohřbívali starého faráře v kruhu bratří kněží – nechci použít slovo důstojně. Bylo to nahlédnutí do nebeské prostoty, kultivovanosti a krásy. Biskupe Pavle, díky za radostnou zvěst.

Arcibiskup Jan Graubner: „I kdybychom měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení. Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky … Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.“ Děkujeme.

V neděli 8.11.2020 v 15 hod. v Praze na Bílé hoře jsou ekumenické nešpory na připomínku 400. výročí bitvy na Bílé hoře s odhalením Kříže smíření. Akci společně pořádají Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví, Praha 6 a opatství Venio: „Pojďme ve 20 hod. rozsvítit v oknech svých domovů svíci a vyjádřit tak touhu po uzdravení svých blízkých, po uzdravení vzájemných vztahů i celé planety… Bitva z 8.11.1620 se stala na celá staletí symbolem temnoty, útlaku, netolerance a rozdělení. Svíce může vnést i světlo do zkušenosti smutku a úzkosti, strachu a nejistoty, samoty a beznaděje z pandemie koronaviru, násilí v Bělorusku, Náhorním Karabachu či nové vlny teroru ve Francii, Rakousku, Afganistánu a Etiopii. Uprostřed těchto okolností si přejeme zakusit „solidaritu otřesených“ (Patočka), darovat si navzájem prožitek blízkosti a sounáležitosti celé lidské rodiny. Je lepší zapálit svíčku, než nadávat na tmu.“ K této iniciativě inspiruje společné prohlášení papeže Františka a velkého imáma Al-Azhar Ahmada Al-Tayyeba „O lidském bratrství pro světový mír a společném soužití“ z Abú Dhabí, které v těchto týdnech František rozpracoval v encyklice Fratelli tutti.

Tomáš Halík také onemocněl. Píše o tom v Listě farní rodině. Mj. prosí o modlitbu: za vítězství Joe Bidena nad nebezpečným populistou; takové vítězství může být počátkem konce populistů v celém světě, včetně nás; za ochranu papeže Františka před „zbožnými“, kteří mu přejí smrt; za to, aby mé zásadní programové texty Revoluce milosrdenství a nová ekuména (již minule jsme odkaz uveřejnili) v různých zemích světa přinesly inspiraci a naději mnohým, kteří naději v církev ztrácejí. „Žijeme ve zlomové době!“

Doporučujeme poslední Katolický týdeník č. 45. Na str. 4-5 jsou věnovány tématu Bílé hory 1620. Skvělé je svědectví sestry Františky z tamního kláštera benediktýnek. Ke stažení zdarma zde.

Pár poznámek ke slavení neděle

Jak vám sednula čtenářská nabídka z archívu ČRo „Audiovýklad Bible“? Zkusili jste už doma Slavení Dne Páně (podle brožurky Václava Vacka) nebo Bohoslužbu slova (od Salvatora podle Tomáše Halíka)? – Moc prosím, pojďme do toho!

K nedělnímu dopolednímu setkání kolem Božího slova, tentokrát „o hloupých děvčatech“ (Mt 25,1-13), nabízíme opět z jiného zdroje:

  • Slovo jezuity P. Jana Regnera v Katolickém týdeníku č.45 na str. 11.
  • Jak naložit se současnou situací? – „Kam dojdu během korona času?“ – Inspirace z Rodinného centra Praha (už z konce března). Zkusme v tomto týdnu se s obrázkem seznámit, zreflektovat, kde se nacházím, a s někým doma si o tom popovídat.
  • A nyní něco pro ty, kteří zkusili aspoň 1 ze 2 předchozích puntíků: Coronula.
52 queries in 0,823 seconds. From 44.200.140.218