Inspirace pro dospělé na 5. neděli postní ( 21.3.2021)

Vyvěšeno: 20. 3. 2021 v 18:08
Card image cap

5. NEDĚLE VE „ČTYŘICÍTCE“

  • Další 40: Jonáš
  • Četba z Bible na 5. neděli ve Čtyřicítce
  • Online mše po roce – Neděle u nás doma
  • Pozvání ke společné modlitbě každou středu ve 20 hod.
  • DOTAZNÍK
  • Další vlna „Covidu-21“ a vakcíny proti pesimismu
  • Nabídka „společného“ Velikonočního třídení 2021

foto: ptačí pozorovatelna Rezavka

Další 40: Jonáš

Stojí za to si přečíst celý příběh, jen 4 kapitolky, jen 2 stránky v Bibli. Jonáš znamená holub. Zkusme chvíli říkat pan Holub, možná nám to pomůže vykolejit ze zajetých představ. Příběh není dlouhý, dobře to dopadne, námořníci jsou sympatičtí, ninivští poslechnou. Jen p. Holub je nákej divnej! Co na p. Holuba říkáte? Jestli Hospodin neměl nikoho lepšího, to byl dost úpadek.
Kniha Jonáš není knihou historickou, ale prorockou. Z několika úhlů se v ní jedná o nás. Proč p. Holub utíká? Ninivští byli dlouhodobí a hrozní nepřátelé Izraelitů. „Co? Jít s výstrahou k našim odvěkým nepřátelům? Nejsou ji hodni. A, známe Hospodina, kdovíjak by to mohlo dopadnout. Sudetští Němci s námi neměli slitování. Však Pán Bůh je potrestá.“
Do diskuse o rybě se pouštět nebudu. Poezie dokáže vyjádřit pravdu snadněji a lépe, než pouhý popis. Zato Hospodinův nápad s ricinovým keřem byl mistrný. Hospodin se obdivuhodně namáhá, aby nás získal pro milosrdenství. Neponižuje nás, pomáhá nám pochopit, ukazuje nám své myšlení a soucit, vede nás k novému myšlení. Rozkaz by byl málo, účinnější je vlastní přesvědčení.
40 dní byla lhůta k obrácení ninivanů tlumočená Jonášem, avšak sám potřeboval změnit své srdce. 40 dní bylo velkou školou nejen ninivským, ale především Jonášovi. 40 dní nemá posloužit k proměně našich sousedů, jako spíše nás samotných. Střet s Ježíšem nás teprve čeká. Nemluvím o hříchu, ale o porozumění s Ježíšem. Možná jsme se podivovali nad Jonášovým chováním. Musím se mu omluvit.

Četba z Bible na 5. neděli ve Čtyřicítce

  • Jer 31,31-34: Ve v.32 není „zůstal jejich Pánem“ (katolický překlad), nýbrž „Manželem“. Ačkoli Bůh je Paměť sama (tj. nezapomene), rozhodl se na hřích nevzpomenout. Co to znamená? Bůh nezná mezí – příslib Smlouvy Nové a Věčné – ve Večeřadle půjdou oči navrch.
  • Žid 5,7-9: „Bůh se stal tím, co jsme my, abychom my se mohli stát tím, co je On.“ (Irenej z Lyonu) Vtělení Boha je největší událost.
  • Jan 12,20-33: Vidět ještě neznamená porozumět. Padnout do země a odumřít nemusí znamenat být popraven.

Online mše po roce – Neděle u nás doma

Jsme 6členná rodina. Nejstarší syn plnoletý, 2. s občankou, jejich mladší sestra většinou distančně či on-line v 7.tř. a nejmladší ve 3.tř. Maminka pere, vaří, žehlí, a k tomu učí prvňáčky na ZŠ. Tatínek je vojenský kaplan. Rozhodli jsme se v době, kdy jsme za běžného režimu chodili na mše sv. a teď nemůžeme, že budeme společně jako rodina mít bohoslužby slova. Bohoslužbě, nemusí nutně předsedat jáhen, ale může ji vést i táta od rodiny. Texty nejčastěji používáme z webové stránky www.liturgie.cz, či www.víra.cz. Náš táta se na bohoslužbu chystá tak, že si přečte texty. Jelikož děti hrají na nástroje, řekneme si dopředu tři písničky, které budeme zpívat a hrát. Slavíváme u jídelního stolu, protože je největší, takže jej uklidíme, utřeme, dáme na něho svíčku, někdy kříž. Na stůl si každý připraví noty a texty, buď v misálku nebo stažené v mobilu. Také si dopředu připravíme žalm. Ještě se nezapomeneme pěkně obléci. Jdeme přece na bohoslužbu modlit se, poslouchat Boží slovo. Vypneme vaření a vše, co nás může rozptylovat, a začínáme. Je dobré si stanovit čas, kdy začneme. Čas se stane pravidlem a víme, že např. v 10h je bohoslužba.

V našem domě je centrem, kolem něhož probíhá život rodiny, jídelní stůl. Proto jsme využili jeho dispozic a výhod při společném slavení Velikonoc. Podstatou slavnosti Zeleného čtvrtku je ustanovení Večeře Páně. Mešní texty a modlitby jsme propojili se slavnostní rodinnou večeří. Také obřad mytí nohou jsme nevynechali. Velký pátek byl dnem přísného půstu a také trochu více strohé bohoslužby, která víceméně podtrhla slavnost Bílé soboty. Žehnání ohně na zahradě a malý průvod do domu, byla jedna z dalších věcí, která byla pro nás novou zkušeností.

Běžně začneme písničkou. Po ní kříž, úkon kajícnosti, pokračujeme Sláva na výsostech Bohu a dále úvodní modlitbou. Následuje první čtení, které čte jedno z předem určených dětí. Po něm zazpíváme žalm. Pak je druhé čtení. Po druhém čtení zařazujeme další písničku a táta přečte evangelium. Po něm máme chvíli ticha, při níž si můžeme zase pročítat evangelium a přemýšlet nad ním. Na začátku pandemie náš nejmladší syn malovával to, co slyšel v evangeliu. Přišel nám ještě malý na přemítání o evangeliu a vycházely mu moc pěkné obrázky, které nám ukazoval, vysvětloval a po bohoslužbě jsme ten jeho obrázek dávali na ledničku. Připomínal nám pak celý týden nedělní evangelium. Starší přísedící jsme se pak po vyzvání táty vyjadřovali k evangeliu či ke čtení. Co se nám líbí, co nás zaujalo, čemu nerozumíme a snažíme se najít odpověď. Po takovémto zamyšlení následuje vyznání víry a přímluvy. Každý z nás nějakou vysloví. Následuje Otčenáš a pozdravení pokoje. Pokračujeme písní, následuje závěrečná modlitba a po ní požehnání (žehnat může kdokoliv, poněvadž slovo žehnat je z latinského benedictio – dobře mluvit, přát dobro – existuje též rodičovské požehnání). Oblečeme kabáty, obujeme boty a jedeme do kostela ke sv.přijímání. V dobách, kdy to nebylo možné, jsme se modlili k Pánu Ježíši, že toužíme po Jeho blízkosti a prosíme, aby k nám přišel, do našich životů, do našeho konání.

Před psaním našich zkušeností s domácí bohoslužbou jsme si položili otázku, v čem je takováto bohoslužba pro nás jednotlivě přínosná. Lucka říká, že je lepší mít bohoslužbu v rodině než v televizi, protože se jí lépe prožívá. Dominik má stejný názor. Martin se vyjádřil k danému tématu tak, že domácí bohoslužba ho vede i ke konkrétnímu vyjadřování se, kdežto při mši sv. v televizi i v kostele nucen vyjadřovat se není. Beník říká, že bohoslužba doma je živá, víc ho zaujme. Taky rád při bohoslužbě hraje na flétnu. Maminka se při bohoslužbě těší na část rozboru evangelia. Zaznívají tu velice zajímavé myšlenky i otázky. Tatínkovi se líbí, že jsme pohromadě a dozvíme se, jaké máme v rodině názory na víru, náboženství, na Boha.

Mši v televizi také zapínáme, když je vhodnější příležitost, např. v nemoci. Domácí bohoslužbu máme rádi a zvykli jsme si na ni.

maminka

Poznámky na neděli od Václava Vacka z r. 2018

Nedělní kázání od Josefa Kordíka z r. 2018

Nedělní promluva od Tomáše Halíka ZDE.

Pozvání ke společné modlitbě každou středu ve 20 hod.

Každou středu ve 20 hod. se můžeme společně modlit on-line na https://meet.jit.si/manzelskespolco

DOTAZNÍK

Od prvního pandemického příspěvku na neděli uplynul rok a tak se na Vás obracíme s prosbou o zodpovězení několika otázek:
DOTAZNÍK.
Prosíme o jeho vyplnění do příští neděle 28.3.2021.

Další vlna „Covidu-21“ a vakcíny proti pesimismu

Bohužel, znovu alarm a burcování: Další krok ke zničení nezávislé České televize. Petr a ostatní apoštolové Ježíši rozmlouvali, že by ho zbožní věřící spolu s jejich kněžími odsoudili na smrt a popravili. Nikodém byl přesvědčen, že jeho kolegové z velerady s jeruzalémskými biskupy poznají Mesiáše a vyjdou mu naproti. Židé u nás ve 30. letech věřili, že jim nebezpečí od nacistů v Československu nehrozí (kdo četl nebo viděl „Z Paříže do Paříže“, mohl si všimnout, že rodiče Josefa Joffo nečekali, až zahřmí). Po válce naši dědové věřili, že komunismus je dobrá cesta. Dnes věří nadpoloviční většina národa, že bude líp. „Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“ Už to bude 40 let, co StB zavraždila studenta Pavla Švandu a jeho tělo bylo nalezeno na dně Macochy: Zakázaný Bůh – 11. Asi měsíc před zavražděním: „K čemu úvahy o budoucnosti, když teď je tady špatnost a můj nesouhlas s ní? K čemu by byla morální kriteria, kdybych je s léty převlékal jako košile? K čemu mi bude můj podrobený život ve světě, kde jiní zákonitě ponesou i kus mého kříže?“ Karl Kryl řekl: „Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot!“ Winston Churchill: „Demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních.“ Proto má smysl věnovat pozornost tomu, co ji může ohrozit.

Sice opožděně, ale přeci jen něco milého z minulé růžovoučké neděle a páteční slavnosti sv. Josefa. Jedna katolická manželka-maminka-babička mi poslala: „Už jsem přišla na to, proč se rodiny a společnost tak rozpadají. Mají špatný příklad podle nauky církve. Josef s Marií měli nemanželské dítě, žili na hromádce, bránili se dalšímu početí a říkáme tomu svatá rodina. Nebude to tím?“ 🙂

Podobně jako v Adventu před Vánocemi, tak i ve Čtyřicítce před Velikonocemi, se nemůžeme sejít k duchovní obnově. A tak nabízím minutovou duchovní obnovu s P. Janem Rybářem z 29.3.2019: O čem jsme uvažovali na postní duchovní obnově v Krkonoších.

Návrat k Základu, k Pramenu, ke Kořenu. Skvělý host „Výborné“ moderátorky. Příklad služby politika a učitele, radosti z povolání a ze života. Více takových učitelů do škol, starostů na radnice: Nadšení ze světa je jiskra, kterou chci v dětech zapálit.

Nabídka „společného“ Velikonočního třídení 2021

Velikonoční třídení je vlastně jeden jediný Den umučení a vzkříšení Pána – přechodu ze tmy ke světlu, z otroctví ke svobodě, ze smrti k životu. Letos prožijeme tyto dny ve stejné skupině s jedním knězem. Mimořádně si můžeme vybrat a přihlásit se do 1 ze 3 skupin, podle toho, jak se cítíme:

Nelze „přeskakovat“ z jedné skupiny do jiné.
Bohoslužeb se může zúčastnit jen 30 přihlášených (starších 6 let) – bez přihlášení se nelze zúčastnit.
Vzhledem k personální neobvyklosti bude součástí každé bohoslužby i její příprava.

Na Zelený čtvrtek Getsemanská zahrada z organizačních důvodů v kostele nebude.
Na Velký pátek křížová cesta v kostele nebude. Doporučujeme sami, bez obrazovky. Nejedná se o křížové sezení.
Na Bílou sobotu k osobní modlitbě u Božího hrobu bude kostel otevřen od 9:00 do 15:00 hod.

Ke slavení Velikonoční vigilie si přineste s sebou svou svíci, popř. brýle na čtení.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně na Boží hod velikonoční 4.4. v 8:00 nebo v 9:30 nebo v 17:30, a přihlaste se jako obvykle.

Mějte se hezky. Ostravští salesiáni (Kaifášovci)

52 queries in 0,827 seconds. From 34.239.151.124