BENNO: „BUĎME PRUŽNÍ.“

Vyvěšeno: 5. 12. 2020 v 21:08
Card image cap

2. neděle adventní (6.12.2020)

  • Benno dovršil svou Paschu – přešel
  • Info + vzdělávání
  • Návrh na nedělní dopoledne

foto z 28.10.2019 u sester boromejek v Praze-Řepích v kostele sv. Rodiny v beuronském stylu, kterým Benno fundovaně prováděl za ním je obraz úmrtí sv. Josefa se slovy: „Pretiosa in conspectu Domini, mors sanctorum eius. – Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.“ (Žl 116,15)

Benno dovršil svou Paschu – přešel

1.12.2020 zemřel bývalý provinciál salesiánů Benno Beneš: Odešla salesiánská legenda

Info + vzdělávání

Minulou neděli 29.11. v pořadu Interview ČT24 Speciál proběhl exklusivní rozhovor s Pavlem Rychetským, předsedou Ústavního soudu. Pokud se podle starého úsloví „potrefená husa nejvíc kejhá“ nad slovy Pavla Rychetského čílí soudruzi Filip-Falmer a Babiš-Bureš, pak je to pro nás známka, že Pavel Rychetský promluvil velmi správná slova. Když tento „moudrý starec“ promluvil, pak se v naší zemi touto dobou děje opravdu něco důležitého. Je to výjimečný člověk na našem dvorečku, o hodně přijde ten, kdo se na to nepodívá. Pane Rychetský, děkujeme.

Minulou neděli 29.11. na Radiu Wave v pořadu Hergot! proběhl ještě jeden rozhovor s Tomášem Halíkem, držitelem Templetonovy ceny. Předcházel tomu jeho článek na Christnetu Pseudonáboženství F – příklad náboženské patologie.

V úterý 1.12.2020 na TV Noe v pořadu Za obzorem proběhl živý vstup s Jiřím Cahou o 30. výročí obnovy salesiánského díla v Ostravě. Jiří, díky.

V úterý 8.12.2020 na TV Noe nebude mše z ostravského Boska z kostela sv. Josefa, nýbrž z pražských Kobylis ve 13 hod. v rámci posledního rozloučení s bývalým provinciálem Benno Benešem.

Návrh na nedělní dopoledne

(nejprve si připravit Misálek a Kancionál, papír a tužku) Na úvod nedělního shromáždění (kdo je sám, tak nedělního zastavení) u 2. svíce na adventním věnci doporučuji zpěv nebo recitaci písně z Kancionálu č.101 „Ejhle, Hospodin přijde“ s následujícím rorátním žalmem.

Na začátku adventu jsme mohli promýšlet otázku „Proč jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, že nám zbloudilo srdce?“ Podařilo se nám položit Pánu Bohu tuto nebo podobnou zásadní otázku? 1) Ptali jsme se s chutí se od Něj něco důležitého dozvědět? 2) Nebo jsme se ptali s výčitkou: Proč, když jsi prý náš Otec? 3) A nebo jsme se ptali bolestínky s nářkem nad vlastním osudem: Nikomu nic nevyčítám, ale koukejte, jakej jsem chudák? – Ne každý, kdo se ptá, touží se něco dozvědět. 1) Někdo se ptá, ale ve skutečnosti se neptá: „To je tajemství.“ 2) Někdo jiný se zeptat neumí, ale to se přece dá trénovat: „Otázka je brána k odpovědi.“ 3) A někdo se ani neptá, protože všechno už ví předem anebo se nic dozvědět nechce.

Málokdo se naučí číst, vynechá-li 1. třídu. Málokdo pochopí geometrii, přeskočí-li sčítání, odčítání, násobilku a dělení. Nepřeskočme základní znalosti a dovednosti Ježíšových učedníků a otevřme dnes JANŮV SLABIKÁŘ – poznámky k přípravě na 2. adventní neděli / B .

A pro posluchače připojuji – promluvu z 2. adventní neděle / B .

Na závěr doporučuji zpěv nebo recitaci písně z Kancionálu č.122 (všichni ji dobře známe; pozn.: jak rozumíme „čiňme pravé pokání“ v 5. sloce – návrhy posílejte na ostrava.komunita@sdb.cz).

Maran atha – Přijď, Pane Ježíši. Ostravští salesiáni.

49 queries in 0,881 seconds. From 44.200.140.218